Skip to main content

Full gas för energiforskning i norr

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 10:52 CEST

Professor Marcus Öhman, Avdelningen för
energiteknik vid Luleå tekniska universitet.
Foto LTU

Luleå tekniska universitet och Energitekniskt Centrum (ETC) i Piteå ingår i en nordisk storsatsning på klimat, energi och miljö på totalt 500 miljoner kronor. För LTU och ETC är programområdet inriktat på termisk förgasning av biomassa. Nord-Syngas heter projektet som valdes ut i hård konkurrens.

- Ett strategiskt viktigt projekt som stärker de pågående satsningar inom LTU/ETC/Solander Science Park och Bio4Energy. Kul att också komma igång med projekt tillsammans med VTT och SINTEF, säger Marcus Öhman, professor vid Avdelningen för Energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Toppforskningsinitiativet (TFI), är en satsning på klimat, energi och miljö som de nordiska länderna startat. Det ska pågå i fem år och består av fem delprogram med en totalbudget på 50 miljoner euro. ”Sustainable Biofuels” är ett av dessa delprogram som gäller LTU och ETC. Det är ett program som handlar om användardriven forskning som ska behandla så väl råvaror som processer och slutprodukter. LTU kommer att arbeta med att karaktärisera hur biobränslen uppför sig i förgasningsprocessen (bla askegenskaper) och systemmodellering av förgasningsprocesser medan ETC ska arbeta med modellering av förgasningsprocesser och karakterisera hur biobränslen reagerar i förgasningsmiljö.

Av totalt 31 ansökningar valdes till sist 4 projekt ut av en grupp internationella experter. Nord-Syngas, kallas det forskningsprojekt som gäller LTU och ETC. Det är ett grundläggande forskningsprojekt inriktat på termisk förgasning av biomassa, en teknologi som har stor strategisk betydelse i Norden, men speciellt i Sverige och Finland. Nord-Syngas ska genomföras av ett konsortium där även Finlands tekniska forskningscenter VTT och norska SINTEF, som är skandinaviens största oberoende forskningsorganisation, ingår.

- Samarbetet med de ansedda forskningsinstituten VTT och SINTEF kommer att stärka klustret runt ETC och LTU samt befästa Nordens roll som världsledande region för biomasseförgasning, säger ETC:s VD Rikard Gebart. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy