Skip to main content

LTU blir viktig aktör i kompetenscenter för råvaror i Barents

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2011 16:44 CEST

Forsknings- och utbildningssamarbete om metaller och mineral
i Barentsregionen.

Ett viktigt steg för att samordna forskning och utbildning om metaller och mineral i Barentsområdet är facit efter en workshop vid Luleå tekniska universitet med deltagare från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Ryssland. Workshopen arrangerades av LTU i samarbete med det svenska utrikesdepartementet och utmynnade i riktlinjer för vilket innehåll ett kompetenscenter bör ha.

- Vi har bäddat för etablering av ett kompetenscenter där LTU kommer att spela en viktig roll i en gemensam forsknings- och utbildningssatsning, i Barentsregionen, och med stöd i EU:s råvarudirektiv. Vårt slutdokument innehåller bl a förslag om hur centret ska organiseras och finansieras och vi har för avsikt att föra fram det när utrikesministrarna inom Barentssamarbetet möts i Kiruna i mitten av oktober, säger Pär Weihed professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och värd för workshopen.

- Det är viktigt med en samordning av forskning och utbildning mellan länderna i Barentsregionen och även vi har stöd i vårt utrikesdepartement för det synsättet, säger Jack Ødegård, forskningsdirektör vid Norges största forskningsinstitut SINTEF

I ett scenario där konkurrens om råvara ökar när tillväxtmarknader växer globalt, blir det viktigt för Europa att ha en plan för den egna ekonomiska utvecklingen, där välfärd och jobb m m ligger i vågskålen. Klart är att Barentsområdet med god tillgång på mineraler och metaller är en nyckel i sammanhanget. Att intresset är stort för Barentsområdet och dess råvarutillgångar manifesteras även i samband med en konferens i början av november i norra Finland om malmletning och gruvindustri ”Fennoscandian Exploration and Mining Conference”

- Vi har redan mer än tusen intresserade som har anmält sig till konferensen, säger Pekka Nurmi forskningsdirektör vid GTK (Finlands Geologiska undersökning)

För en gynnsam utveckling i regionen krävs samordnad forskning och utbildning i nära samarbete med industrin för att resursen ska kunna tas tillvara på ett hållbart sätt och bli till nytta för europeisk utveckling.

- För oss handlar det mycket om forskning, men kanske lika mycket om kompetensförsörjning för att vi ska kunna dra nytta av den globala utveckling som  pågår. Även om vi har en konjunktursvacka just nu så vet vi att i en längre cykel kommer efterfrågan att öka när t ex Kina och Indien ska bygga ut sin infrastruktur och då behöver vi ännu fler anställda med rätt kompetens, säger Per Erik Lindvall, chef för teknik och affärsutveckling inom LKAB.

Att utveckla och bredda Nordic Mining School som redan finns under LTU:s tak är exempel på en ingrediens i ett nytt kompetenscenter med inriktning på metaller och mineraler i Barentsområdet. En annan uppgift för ett nytt center är givetvis att kunna peka ut och definiera nya forskningsområden som genererar fler forskningsprojekt som leder till morgondagens lösningar i form av nya innovationer. Avsikten är att kunna etablera ett center som ökar värdet av råvarorna och öka intresset för att utbilda sig inom relevanta yrken som efterfrågas av branschen.

- Förutsättningarna är goda då Barentsområdet är ”Top of Europe” när det handlar om metaller, säger Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera