Skip to main content

Luleås kulturhus studieobjekt i ny byggforskning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:07 CEST

Kristina Laurell Stenlund, teknologie doktor vid Luleå tekniska
universitet har använt Luleås kulturhus som särskilt studieobjekt
i sin forskning. Foto Eija Dunder.

Byggprocessen för Luleås kulturhus studeras särskilt noga i en doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. En teoretisk analytisk metod för att värdera byggprocesser från idé till förvaltning har tagits fram. Det är en metod som ger svar på frågor om nytta för alla inblandade parter

- Tanken med min forskning är att kunna utveckla programarbetet tidigt i byggprocessen så att man slutligen kan bedöma värdet för användarna av kulturhuset, säger Kristina Laurell Stenlund, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet

Hennes fokus är på byggprocessen för offentliga byggnader avsedda för kulturell verksamhet. I en fallstudie av kulturhus och en fördjupad studie av Kulturens hus i Luleå har hon analyserat nyttan för alla inblandade aktörer. Dit räknas t ex Luleå kommun som byggherre, byggprojektets olika professionella aktörer och sist men inte minst användarna av kulturens hus. Genom att analysera data från förstudier, protokoll, intervjuer, enkäter m m har hon fått fram en värdering av byggprojektet. Den samlade bilden är att det varit ett framgångsrikt byggprojekt.

- Min undersökning visar att syftet och målet att skapa ett allaktivitetshus och en mötesplats för Luleåborna har nåtts med råge, säger Kristina Laurell Stenlund.

Dessutom visar studien att bygget blev färdigt i tid, att kostnaderna höll sig inom budgetramarna liksom att Luleåborna är nöjda med sitt kulturhus. 95% tycker att de kulturella aktiviteterna i huset är bra eller mycket bra, och nästan lika stora andelar tycker att lokalerna är väl anpassade och bekväma i relation till de kulturella aktiviteterna.

- Besökarna tycker att det bästa med huset är aktiviteterna, dess form och utseende, att det ligger central i staden och framförallt att det är en plats för alla slags möten, säger hon

Andra värden som lyfts fram i Kristina Laurell Stenlunds avhandling är att kulturhusbygget givit nya arbetstillfällen, ökat kulturintresse bland kommunmedborgarna, samt nya kulturella aktiviteter genom närheten mellan konsertsal, bibliotek och konsthall. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera