Skip to main content

Ny process ger förnybart drivmedel

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 07:00 CET

Första leveransen av pyrolysolja till LTU Green Fuels ska tillsammans med svartlut
användas i en helt ny process för tillverkning av förnybara drivmedel. Foto LTU

Luleå tekniska universitet är först i världen med att i sin anläggning LTU Green Fuels tillverka förnybart drivmedel av pyrolysolja som är en bioolja. Den framställs i en ny process genom att snabbt hetta upp skogsrester i en syrefri miljö och därefter snabbt kyla ner de produkter som bildas. Genom samförgasning med svartlut framställs ett fossilfritt drivmedel.

– Vi har gjort ett genombrott för en ny process och lyckats med konststycket att få 1+1 bli lika
med 3. Svartluten gör nämligen att pyrolysoljan kan förgasas vid en lägre temperatur, vilket enkelt uttryckt ger bättre utbyte än om råvarorna skulle förgasas var för sig, säger Erik Furusjö, projektledare vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för projektet ”Katalytisk förgasning”.

Genom att omvandla skogsrester till vätska, även kallad bioolja eller pyrolysolja, höjs energitätheten och transport underlättas. Omvandlingen av pyrolysolja till fossilfritt bränsle sker genom en process som kallas förgasning. Det sker tillsammans med svartlut som är en restprodukt från pappers- och massatillverkning och som finns i stora volymer i bland annat Sverige. Projektet ”Katalytisk förgasning” finansieras av Energimyndigheten och ett industrikonsortium.

I slutet av oktober kom den första lastbilslasten med pyrolysolja till LTU Green Fuels anläggning i Piteå. Den har nu framgångsrikt omvandlats till fossilfritt drivmedel. Om ett lastbilslass pyrolysolja blandas med svartlut och omvandlas till drivmedel tillsammans med svartlut räcker volymen till att driva en personbil tio varv runt jorden.

Genom tidigare forskning har svartlut förgasats mer än 26 000 timmar i LTU Green Fuels pilotanläggning i Piteå. Målsättningen inom pågående program är 1000 timmar samförgasning av pyrolysolja och svartlut, vilket totalt ger ca 125 ton av drivmedlet dimetyleter (DME), populärt kallad grön diesel.Detta ger tillräckligt tekniskt underlag för att bygga en stor kommersiell anläggning med den nya tekniken.

När de inledande resultaten i projektet ”Katalytisk förgasning” redovisades vid en konferens i Chicago (tcbiomass 2015) i början av november var intresset stort. Omställningen till den nya tekniken, baserad på råvaror från den svenska skogen kan starkt bidra till att minska negativ klimatpåverkan. Det innebär att Sverige skulle kunna uppnå visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Mer än en tredjedel av dagens svenska drivmedelsanvändning skulle kunna ersättas med den nya tekniken.

För mer information kontakta

Erik Furusjö, projektledare
Luleå tekniska universitet
0920-49 25 45
erik.furusjo@ltu.se

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy