Skip to main content

Nytt center för e-hälsa gynnar patienter och företag

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 14:43 CET

Test av blodtryck vid centrum för e-hälsa. Foto LTU

Centrum för innovation och e-Hälsa (EIC) vid Luleå tekniska universitet grundas på samverkan mellan forskning, samhälle och näringsliv. Behovsstyrd, patientnära och internationellt ledande forskning i kombination med affärsutveckling av nya tjänster och produkter som även ger nya och växande företag i regionen är centrets inriktning.

- Centret blir en viktig tillgång för forskning och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården i landstinget och kommunerna, säger landstingsdirektör Elisabeth Holmgren.

Avsikten med EIC är att finna en effektiv kedja från behov, över forskning, till processer för att överföra resultatet till komersiella tjänster och produkter. Grundare av centrum för Innovation och e-hälsa är Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och kommunerna i Luleå Boden, och Piteå. Arbetet med att etablera ett centrum för e-hälsa startade i somras och i slutet av  2009 hölls första partstämman. Styrelsens ordförande blir K G Holmkvist, tidigare landstingsråd i Norrbotten. Centrets namn blir eHealth Innovation Centre (EIC).

- Jag är glad att vi lyckats utveckla ett samarbete i regionen där vår forskning kommer till verklig nytta i samhället, för såväl patienter som vårdgivare och näringsliv, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Tanken är att skapa ett internationellt ledande forskningscenter vid Luleå tekniska universitet som ska gynna patienter, vårdgivare och näringsliv i regionen. Genom att samordna tillämpad forskning inom e-hälsaområdet som är hälsoförebyggande och patientnära, gynnas flera utvecklingsområden i regionen. Det ger vårdgivarna bättre förutsättningar att leverera bra vård till patienterna. Det ger även näringslivet möjligheter att utveckla produkter och tjänster inom området e-hälsa och att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning. Dessutom skapas en attraktiv miljö för såväl forskare som för högkvalificerad specialistpersonal inom sjukvården.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy