Skip to main content

Nytt om träffsäker tillverkning och lättare flygmotorer

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 14:16 CET

Eva-Lis Odenberger, teknologie doktor vid Luleå tekniska
universitet. Foto Muhamed Veletanlic.

Träffsäkra tillverkningsmetoder av flygmotorkomponenter är nyttan av ny forskning vid Luleå tekniska universitet. För att öka konkurrenskraft och säkerhet kan branschen nu använda resultat ur en ny doktorsavhandling från LTU som gör det möjligt att forma varma motorkomponenter på ett träffsäkert sätt.

- Flygindustrin kännetecknas av ett extremt säkerhetstänkande, vilket innebär att kontroll på materialets egenskaper genom hela tillverkningskedjan är nödvändigt, säger Eva-Lis Odenberger, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Att träffsäkert utveckla verktyg för att kunna varmforma plåtkomponenter med legeringar  av titian till flygmotorindustrin är syftet med hennes avhandling. En viktig beståndsdel i tillverkning av kompletta strukturer till flygmotorer är att, på ett noggrant sätt, kunna förutsäga återfjädring och formavvikelser i olika tillverkningssteg. Eva-Lis Odenberger har genom virtuell datorsimulering lyckats ta fram en beräkningsmodell för att uppnå mycket snäva toleranser i formningen på ett effektivt sätt.

- Med hjälp av s k finita element simulering av varmformning i titan, har plåtformningsverktyg utvecklats och flera prototypdetaljer tillverkats med mycket lovande överensstämmelse mellan beräknat och verkligt utfall, säger hon.

Bland annat har hon utvärderat formningskraft, plåtindrag, återfjädring och förtunning. Eva-Lis Odenberger, som under senare delen av sin forskning varit anställd som industridoktorand vid Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Olofström, är en av flera forskare i det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet. Där ingår Luleå tekniska universitet tillsammans med en rad industriella parter.

I ett nyligen beviljat forskningsprojekt från Nationella flygtekniska forskningsprogrammet och VINNOVA, kommer arbetet att fortsätta med att optimera och produktionsanpassa forskningsresultat och framtagna koncept. Ett mål för projektet är att skapa möjligheter för att ta hem internationell produktion av formade plåtkomponenter i titan till Sverige och svenska underleverantörer. 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy