Skip to main content

Nytta och risk med att synliggöra anställdas kompetens

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 13:56 CEST

Leif Berglund vid Luleå tekniska universitet som nyss doktorerat
i ämnet arbetsvetenskap. Foto Leif Nyberg.

En arbetsgivare som vill undersöka de anställdas kompetens behöver utföra en balansakt mellan risk och nytta. Å ena sidan kan kartläggningen lyfta fram kompetens till nytta i företaget. Å andra sidan kan medvetenhet om kompetens ge negativa effekter i företaget visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet

- Ja det är klart att en kompetens som man tidigare varit omedveten om kan leda till högre lönekrav och kanske även att man söker sig bort från företaget till ett helt annat jobb, säger Leif Berglund, som i sommar doktorerat inom ämnet arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

”På spaning efter arbetsplatsvalidering” heter hans avhandling där han undersökt ämnet i samarbete med två företag och två kommuner. Validering används inom såväl vuxenutbildning som av Arbetsförmedlingen när man ska utfärda intyg eller betyg på kompetens. Helt enkelt ett dokument på vad någon kan. På vanliga arbetsplatser är det är det mindre vanligt med validering, men någon slags värdering förekommer ändå bedömer Leif Berglund.

- Man blir ändå bedömd, värderad och synliggjord i flera avseenden ute på arbetsplatserna, även om den många gånger förblir odokumenterad, säger han.

I de två kommuner och företag som Berglund undersökt hur de synliggör kunskaper och kompetens, kan han bl a konstatera att det sker på en mängd olika sätt. En del är medvetna och uttalade medan andra mer eller mindre är inbyggda i organisationernas struktur och kultur. Syftet är att de skall komma till användning i organisationen, men det betyder inte att det alltid ligger i arbetsgivarens intresse att dessa bedömningar görs synliga för de anställda.

- Arbetsplatsvalidering för en arbetsgivare innebär en balansakt mellan behovet att synliggöra kompetens för användning och marknadsföring och att osynliggöra kompetens för att därmed undvika en onödig risk att förlora kompetens, säger han. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy