Skip to main content

Pressinbjudan: Forskare möts om hållbart Arktis

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 06:21 CET

Ett lokalt perspektiv som inkluderar urfolk kan vara nyckeln till hållbar utveckling i den arktiska regionen. Den 29 januari möts forskare från tre länder för en konferens på Luleå tekniska universitet, för att med avstamp i historien blicka framåt mot ett hållbart Arktis.
Journalister är varmt välkomna att vara med på konferensen ”Arctic Sustainable Futures?”.

– Arktis är under stor förändring och på Luleå tekniska universitet har vi mycket samhällsvetenskaplig och teknisk forskning om naturresurser och klimatförändringar. Relationer mellan människor från olika grupper och kunskap om vår gemensamma historia är avgörande för att förstå vår nutid och diskutera möjliga framtidsscenarier. Internationellt finns det ett växande fokus på urfolksperspektiv och med konferensen vill vi stärka fältet i Sverige, säger May-Britt Öhman, gästforskare i historia vid Luleå tekniska universitet.

På konferensen, som ordnas av Luleå tekniska universitet i samarbete med Uppsala universitet samt projektet Samelands fria universitet, deltar några av de främsta forskarna inom fältet från Kanada, Australien och Sverige. De kommer att diskutera hur studier av respektive om urfolk kan bidra till det arktiska samhället. Syftet är att bygga nätverk och främja forskningsfältet vid Luleå tekniska universitet som det nordligaste svenska universitetet i Sápmi.

"Ämnet är internationellt efterfrågat"

– Vi har möjlighet att sammanföra teknisk kunskap med samiska och andra lokala perspektiv. Resurserna och forskningen finns här, vi befinner oss i samiskt urfolksterritorium och ämnet är internationellt efterfrågat, säger May-Britt Öhman.

En konfliktlinje som uppmärksammats under de senaste åren är mineralprospektering och gruvetableringar i det arktiska området. Roine Viklund, forskare i historia vid Luleå tekniska universitet och en av föreläsarna på konferensen, menar att platsen och dess historiska betydelse ofta har fungerat som argument för båda sidor.
– Konflikterna som uppstått i lokalsamhällena har varit uppslitande. Skiljelinjen mellan de som är för och emot gruvetableringar visar på de olika uppfattningarna om tillväxt och hållbarhet.

Journalister är välkomna att vara med under ”Arctic Sustainable Futures?” som hålls kl 09.00-17.15 den 29 januari. Hela programmet hittar ni här.

Plats: Sal A3024 på Luleå tekniska universitet. Länk till sökbar karta.

Vid frågor, kontakta:
May-Britt Öhman, gästforskare i historia vid Luleå tekniska universitet, tel 070-284 32 40, e-post: may-britt.ohman@ltu.se.
Roine Viklund, universitetslektor i historia, tel 0920-49 16 50, e-post: roine.wiklund@ltu.se.

De bifogade bilderna får användas fritt i redaktionella sammanhang.

Mer om ”Arctic Sustainable Futures?”:
Konferensen ordnas av forskningsämnet historia vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Uppsala universitet och projektet Samelands fria universitet, vars syfte är att uppmuntra till kunskapsproduktion utifrån samiska perspektiv. Föreläser gör även internationellt erkända forskare från Umeå universitet, University of Alberta i Kanada och University of Adelaide, Australien, samt en renskötare från Gällivare skogssameby.
Föreläsarna på Arctic Sustainable Futures kommer att belysa historiska och rättsliga perspektiv och deltagarna får också ta del av praktiska exempel från de olika länderna som finns representerade. Konferensen avslutas med en paneldiskussion.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1700 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.