Skip to main content

Projekt som fick lågstadieelever att gå och cykla över 100 mil byggs ut

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 06:08 CET

Forskningsprojektet Aktiva skoltransporter får en uppföljning.

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter blev en succé och fick 45 lågstadieelever att gå och cykla i över 100 mil. Nu följs det upp med ett treårigt projekt, The road to success – Aktiva skoltransporter, som bland annat bygger på gamification. Forskare vid Luleå tekniska universitet kommer också att titta på barns tilltro till den egna förmågan.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet från pilotprojektet, där vi fann att barnen inte bara var fysiskt aktiva utan att kopplingen till gamification gjorde att de lärde sig mycket också. Ett oväntat resultat var att barn som tidigare inte varit i tid till skolan nu var det. När skoldagen började så var alla redo, eftersom de redan på vägen till skolan fått röra på sig och prata av sig, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter pågick under vårterminen 2016 på Ormbergsskolan i Luleå kommun och involverade föräldrar, barn och lärare i årskurs ett. Barnen gick eller cyklade till skolan under totalt fyra veckor och för varje kilometer som barnen tog sig aktivt till skolan så fick de sätta en klisterlapp på en tavla. Totalt gick eller cyklade 45 elever 1189 kilometer.
Barn, föräldrar och lärare var med och påverkade och skapade delar i projektet och även i det uppföljande projektet kommer egenmakt, eller empowerment, och gamification – att använda speldesign och speltänk på annat än spel i syfte att förstärka beteende – vara två viktiga byggstenar.

Forskarna kommer att arbeta vidare med lyckade delar från pilotprojektet och resultat från en studie rörande Pokemon Go kommer att integreras.

– Vi ska försöka fånga vad som är så spännande med Pokemon Go och förstå vad som får barnen att springa benen av sig för ett låtsasmonster, och sedan tänker vi att överföra det till aktiva skoltransporter för att öka motivationen till att gå och cykla till skolan, säger Anna-Karin Lindqvist.

– Vi ska även titta på faktorer som tilltron till den egna förmågan och förmågan att bita ihop när det tar emot och är lite uppförsbacke. Det tredje är barns kognitiva förmåga. Att fysisk aktivitet påverkar barnens problemlösningsförmåga och koncentration vet vi, men räcker det att gå eller cykla till skolan för att få utslag på dessa parametrar eller måste man jobba hårdare, säger Stina Rutberg, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Det uppföljande treåriga projektet The road to success – Aktiva skoltransporter utvidgas till att omfatta fler skolor i Luleå kommun. Projektet har en finansiering på totalt 3,4 miljoner, där 1,9 miljoner kommer från Luleå kommun folkhälsoprojekt. Övrig finansiering sker via Luleå kommuns barn- och utbildningsförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning, samt Luleå tekniska universitets Institution för hälsovetenskap och Institution för samhällsbyggnad och naturresurser.
I projektet medverkar också professor Darla Castelli vid Texas University at Austin, med sina kunskaper kring gamification, barn, fysisk aktivitet och kognitiv förmåga.

Kontakt:
Anna-Karin Lindqvist: 0920-49 39 86, anna-karin.lindqvist@ltu.se.
Stina Rutberg: 0920-49 32 25, stina.rutberg@ltu.se.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1800 anställda och 15 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy