Skip to main content

Sista styrelsemötet för ordförande Anders Sundström

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:11 CET

Anders Sundström, som på tisdagen höll sitt
sista möte som ordförande i styrelsen för LTU
Foto: Leif Nyberg

Efter sex år som ordförande i styrelsen för Luleå tekniska universitet tackar ordföranden Anders Sundström för sig. Han slutar ”med flaggan i topp” då LTU redovisar rekordresultat och en 25 % ökning av antalet studenter, bästa året med externfinansierad forskning och en ny rektor på plats.

- Är det något år man ska sluta så är det 2009, nu har jag gjort sex år och det tycker jag är lagom, säger Anders Sundström styrelseordförande vid Luleå tekniska universitet och som till vardags är VD i försäkringsbolaget Folksam.

Ett av de första beslut har var med om som ny ordförande vid LTU för sex år sen var, det inte helt okontroversiella beslutet, att flytta institutionen för hälsovetenskap från Boden till Luleå. Ett viktigt beslut tycker han själv.

- Vi har ju skapat ett väldigt fint campus i Luleå med balans mellan män och kvinnor och ökat attraktionskraften bland studenter.

Anders Sundström har varit med om att rekrytera två rektorer, införa ett processinriktat arbetssätt, beslutat om neddragningar med uppsägning av personal och initierat en översyn av antalet institutioner från 13 till 6. Idag när han slutar är universitet i ett mycket bra läge, vilket han ger organisationen ”credit” för

- Man kan ha en hur duktig styrelse som helst, men i slutändan är det viktiga att det finns en stor grupp människor som tar stort ansvar för universitetet bland de anställda och i ledningen, säger han.

Att på sitt senaste styrelsemöte kunna godkänna och lägga en positiv årsrapport till handlingarna är en sida av ordförandeskapet. En annan är att ta beslut om besparingar när verksamheten inte går så bra, som för några år sedan då för få studenter registrerade sig på LTU, universitetets resultat var negativt och man fick ta till besparingar.

- Det var ju nödvändigt. Man ska komma ihåg en sak att om man bara håller med, om man bara sjunger i änglakören, då händer inte speciellt mycket, säger Anders Sundström.

Han påpekar att vad som hänt de senaste tio åren är att universiteten är utsatta för hård konkurrens och betonar att man måste bestämma sig för vad som är viktigt. Inte ens med facit i hand, håller han med om att man borde ha haft mer is i magen och avvaktat.

- Nej tvärtom skulle jag vilja säga. Om man skulle vara efterklok så skulle vi ha gjort det ännu tidigare. Jag tror att det är oerhört viktigt att man har en ekonomisk styrka. Det är jätteviktigt att man har makt att göra det man vill, och det har man inte om man inte har pengar, säger han.

Det senaste i raden av styrelsebeslut som Anders Sundström klubbat igenom i styrelsen och som lär få olika slags konsekvenser i framtiden är den nya institutionsindelningen. För att rektor ska kunna styra sin organisation får det inte finnas för många enheter, resonerar han.

- De nya institutionerna måste bli tillräckligt stora för att skapa kritisk massa och bli självständiga, och syftet med det hela är att det ska skapa ett universitet som står sig i konkurrens med andra universitet, säger han.

När Anders Sundström tillträdde som ordförande för sex år sedan var det många vakanta professorstjänster vid LTU. Rekryteringen sköttes inte riktigt bra, tycker Sundström, och mycket tid lade ner på att ändra på det.

- Det är klart, har vi ledningspersoner på plats och har vi en fungerande universitetsledning, så betyder det mer än styrelsen. Styrelsens viktigaste uppgift är att se till att det finns en fungerande ledning och det tycker jag att vi har, säger Anders Sundström, som på tisdagen klubbade sitt sista beslut i styrelsen för Luleå tekniska universitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy