Skip to main content

Stöd för säkrare produktbeslut i flygindustrin

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:38 CET

Christian Johansson, teknologie doktor vid Luleå tekniska
universitet, med rötter i Motala. Foto Leif Nyberg

Den europeiska flygindustrin får stöd för beslut som gäller utveckling av produkter till flygplan och flygmotorer i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Det handlar om ett verktyg för att bedöma kvalitén på underlag till beslut som måste tas när nya produkter ska utvecklas.

- Beslutsfattarna får med hjälp av det verktyget en bättre förståelse av kunskapen i beslutsunderlaget och kan ta beslut om förbättringsåtgärder eller om att fortsätta med förhöjd risk, säger Christian Johansson, teknologie doktor inom Avdelningen för Funktionella Produkter vid Luleå tekniska universitet.

Med hjälp av hans forskning kan man alltså bedöma kunskapens nivå, eller mognad, i förhållande till det ideala läget. Situationen är den att företag som utvecklar produkter till flygindustrin behöver fatta beslut även då beslutsunderlaget inte håller bästa kvalitet, eller där det saknas delar. Dessa företag samarbetar väldigt nära med andra företag och för att inte riskera förseningar måste de dela med sig av information och kunskap som ofta är ofullständig. Man vill ogärna stoppa eller fördröja projekt, eftersom man kan bli ersättningsskyldig.

- Det jag har sett i mitt arbete är att det i praktiken är svårt att hitta de tuffa beslut som leder till att man stoppar projekt, säger Christian Johansson och tillägger att man istället planerar för att komma ikapp och låter projektet fortsätta.

- Det medför en osäkerhet och en risk eftersom man öppnat beslutsgrinden baserat på ofullständigt underlag, säger han.

Han har utfört sitt forskningsprojekt i samarbete med företag ur Europas flygindustri, inom ramen för de EU-finansierade forskningsprojekten VIVANCE och CRESCENDO. De syftar till att utveckla metoder, produkter och komponenter till flygplan och flygmotorer.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy