Skip to main content

Krafttag kan nu lösa studentbostadsbristen i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 14:30 CET

Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.

Lund har ett framgångsrikt universitet men det råder stor brist på studentbostäder. Universitetets nya campusplan, som togs fram 2012, slår fast att studentbostäder är en avgörande faktor för levande och attraktiva campusområden och för att kunna fortsätta locka studenter från Sverige och övriga världen.

Nu tar Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun ett gemensamt ansvar för att förändra bostadssituationen för stadens studenter.

– Nu tänker vi gemensamt göra vårt yttersta för att lösa studentbostadsfrågan i Lund en gång för alla, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, som drivit bostadsfrågan hårt i flera år.

I en omfattande studentbostadsutredning som presenteras idag, visar parterna den inventering som man tillsammans har gjort av Akademiska Hus markbestånd. Där definieras elva möjliga platser för nya studentbostadsprojekt varav fyra platser kommer att prioriteras för att få fram 1000 nya studentbostäder till 2017. Slutmålet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund fram till 2020.

– Eftersom Akademiska Hus har ett stort markinnehav i Lund är det viktigt för oss att bidra till att antalet studentbostäder ökar så att Lunds universitet även i fortsättningen kan locka de bästa talangerna. Vi tog därför tillsammans initiativ till den här studentbostadsutredningen som nu ska ligga till grund för att skapa en betydande mängd nya bostäder inom Lunds berömda stadscampus, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

De fyra nu aktuella platserna ligger i den norra delen av området vid Lunds Tekniska Högskola, där marken kan komma att avyttras av Akademiska Hus alternativt arrenderas ut till förmån för bostadsutveckling. Det exakta antalet studentbostäder beror på utformningen av byggnaderna. Stor vikt kommer att läggas vid att bevara och förstärka miljön för att göra den så attraktiv som möjligt.

– Lunds universitet är rankat som ett av Europas bästa universitet och vi vill inte riskera att tappa nationella eller internationella studenter på grund av att det inte finns bostäder. Den här gemensamma satsningen är därför av största betydelse för universitetet och våra studenter, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

För att skapa kostnadseffektiva boenden som ger goda studieförutsättningar, kommer Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun under våren 2014 att välja byggherrar som är inriktade mot att långsiktigt äga och förvalta studentbostäder. Man kommer också att prioritera byggherrar som tar ett helhetsgrepp kring den sociala miljön, bygger med hög kvalitet och driver ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

– Bostadsprojekten ska ge kvalitativa bostäder åt studenterna till en rimlig hyra, stärka Campus Lund som internationellt attraktiv universitetsmiljö och ha högt ställda hållbarhetskrav, säger Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun.

En styrgrupp bestående av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd, och Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun, har bildats för att genomföra projektet. Detaljplaneprocessen beräknas ta 1-2 år och det första bostadsprojektet planeras att starta under 2015.

Bilder finns här.

Kontakt

Akademiska Hus, pressansvarig Malin Ferm 031-63 24 18

Lunds universitet, pressekreterare Jonas Andersson, 046-222 70 17

Lunds kommun, kommundirektör Anette Henriksson 072-229 24 24.