Skip to main content

Vårdplanering på distans spar tid

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 07:00 CET

Den 1 april startar två avdelningar inom Verksamhetsområde ortopedi vid SUS i Lund och Lunds kommun ett gemensamt pilotprojekt för att utveckla en modell för samordnad vårdplanering på distans. Gemensamma Lyncmöten, videosamtal via dator, ska testas vid utskrivningar av patienter från sjukvården till kommunal verksamhet.

Tanken är att Lyncmöten både ska snabba upp utskrivningsprocessen och ge en effektivare vårdplanering för patienten. Vid dessa möten ska både ansvariga från sjukvården, från kommunen, patienten själv och även anhöriga kunna delta. Ett standardiserat mötesformulär har utvecklats för att underlätta arbetet och ge en effektiv vårdplanering.

För kommunens del innebär den nya möteformen att man gemensamt kan höja kvaliteten. Man slipper onödiga resor och kan göra betydande besparingar i både tid och kostnader. Tid som istället kan läggas på patienten och vårdplaneringen. För sjukvården innebär det en effektivare utskrivningsprocess som kan snabba upp flödet av patienter och ge tillgång till vårdplatser.

Pilotprojektet kommer att pågå under tre månader under vår och försommar, april, maj och juni. En utvärdering efter avslutat pilotprojekt visar om Lyncmöten ska införas i större skala.

För ytterligare information kontakta:

Anne Sögaard, enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Lunds kommun, 046-35 83 26
 Eva-Lotta Elnertz, IT-chef Lunds kommun, 046-359 80 20

Anna IM Andersson, Projektledare SUS 046-17 71 80
Anna Saur Öberg, Enhetschef patientsäkerhet SUS 040-33 32 03
Anna-Lena Boive, Pressansvarig SUS 072-705 75 84