Skip to main content

Blekinge län: Optimistisk bedömning av bostadsmarknaden i Blekinge

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:00 CEST

Majoriteten av fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer att antalet småhus till salu kommer öka under perioden juli-september. En majoritet bedömer oförändrat köpintresse, och det är fler som bedömer ökat köpintresse än minskat. Antalet bostadsaffärer förväntas förbli oförändrat eller öka. Dessutom bedömer fastighetsmäklarna i länet oförändrade priser på småhus samt oförändrat eller ökade priser på bostadsrätter. Det gör Blekinge läns bostadsmarknad till ett av de mer optimistiska i landet just nu.

Det visar resultatet av den senaste upplagan av Mäklarinsikt för perioden juli - september 2009. Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömningar av sina lokala marknader utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Den starka bostadsmarknaden i Blekinge län står i kontrast till stockholmsmarknaden som i samma undersökning förväntas dämpas. Fastighetsmäklarna i Stockholm bedömer visserligen att antalet bostadsaffärer ligger kvar på samma nivåer som föregående period men på lägre prisnivåer och med sjunkande intresse från köparna. Blekinge län är lite mer positiva än Kalmar län avseende både utbud och köpintresse, men är mindre positiva avseende prisutvecklingen.

- Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det inte förvånande att fastig­hetsmäklarnas bedömning i flera län hamnar på oförändrad nivå, även om det finns både regionala och lokala skillnader vad gäller de olika parametrarna som mäts. Vi har dock fortsatt en lågkonjunktur, även om det kommit positivare signaler senaste tiden, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Allmän oro och försiktighet samt arbetsmarknaden påverkar mest just nu - familjeskäl bakom flytten

Fastighetsmäklarna i Blekinge län bedömer att allmän oro och försiktighet samt arbetsmarknaden är det som påverkar bostadsmarknaden i länet mest just nu följt av media och räntan. Vanligaste skälet till flytten är förändrade familjeförhållanden. Är huset besiktigat och varför säljer de är de två vanligaste frågorna en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus följt av känslan och läget.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får flera barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning sannolikt skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, medie- och kommunikationsansvarig Mäklarsamfundet.

För separat rapport avseende Blekinge län se bifogad pdf.

För mer information kontakta:

Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller en fastighetsmäklare på orten.


Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna. 1=Minskat antal 5=Ökat antal

1. 0 %

2. 13 %

3. 31 %

4. 44 %

5. 13 %


Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka

1. 0 %

2. 19 %

3. 50 %

4. 25 %

5. 6 %


Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minskat antal 5=Ökat antal


1. 0 %

2. 6 %

3. 50 %

4. 38 %

5. 6 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %

2. 13 %

3. 69 %

4. 13 %

5. 6 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka l

1. 0 %

2. 0 %

3. 64 %

4. 36 %

5. 0 %


Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?

www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa:Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Om Mäklarinsikt

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

___________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi har drygt 4 500 medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.