Skip to main content

Jämtlands län: Stabil bostadsmarknad i Jämtlands län

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:00 CEST

Majoriteten av fastighetsmäklarna i Jämtlands bedömer att antalet småhus till salu kommer förbli oförändrat eller minska under perioden juli-september. De bedömer också att köpintresset för småhus förblir oförändrat eller ökar samt att antalet småhusaffärer ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Dessutom bedömer fastighetsmäklarna oförändrade eller minskade priser för småhus och oförändrat för bostadsrätter. Det gör att Jämtlands bostadsmarknad bedöms förbli stabil kommande tre månader.

Det visar resultatet av den senaste upplagan av Mäklarinsikt för perioden juli - september 2009. Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömningar av sina lokala marknader utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Jämtland är det län i norr där man i denna mätning är något mindre positiv än övriga norrländska län, även om den sammanlagda bedömningen är att det förblir stabilt. Men tillsammans med Stockholms län är Jämtland ändå ett av de län som avviker något. I Västernorrland gör fastighetsmäklarna en mer positiv bedömning än Jämtland avseende utbud, köpintresse, antal småhusaffärer och försäljningspris på småhus. Det är enbart parametern om det tar längre eller kortare tid att sälja som Jämtland är mer positiva.

- Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det inte förvånande att fastig­hetsmäklarnas bedömning i flera län hamnar på oförändrad nivå, även om det finns både regionala och lokala skillnader vad gäller de olika parametrarna som mäts. Vi har dock fortsatt en lågkonjunktur, även om det kommit positivare signaler senaste tiden, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Räntan och arbetsmarknaden påverkar mest just nu - familjeskäl bakom flytten


Fastighetsmäklarna i Jämtlands län bedömer att räntan och arbetsmarknaden är de faktorer som bedöms påverkan den lokala bostadsmarknaden just nu, följd av medias rapportering och allmän oro och försiktighet. Det vanligaste skälet till flytten är förändrade familjeförhållanden. Är huset besiktigat är den vanligaste frågan en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren följt av varför säljer de och Driftskostand/boendekostnad. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får flera barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning sannolikt skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, medie- och kommunikationsansvarig Mäklarsamfundet.

För separat rapport avseende Jämtlands län se bifogad pdf.

För mer information kontakta:


Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller en fastighetsmäklare på orten.


Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna. 1=Minskat antal 5=Ökat antal


1. 8 %

2. 23 %

3. 46 %

4. 15 %

5. 0 %


Hur bedömer du att antalet köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 9 %

2. 8 %

3. 46 %

4. 38 %

5. 0 %


Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 8 %

2. 8 %

3. 77 %

4. 0 %

5. 0 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minskat antal, 5=Ökat antal


1. 15 %

2.8 %

3. 69 %

4. 8 %

5. 0 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %

2. 10 %

3. 70 %

4. 10 %

5. 0 %


Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?


www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa:Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Om Mäklarinsikt


Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

__________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet


Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundetgrundades 1919och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundetarbetarständigt medatt utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa bådeköpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.