Skip to main content

Västernorrlands län: Stabil bostadsmarknad i Västernorrlands län

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:00 CEST

Majoriteten av fastighetsmäklarna i Västernorrlands län bedömer att antalet småhus till salu förblir oförändrat eller ökar samt att köpintresset ökar eller ligger kvar på samma nivåer under perioden juli-september. Vidare bedömer de att antalet småhusaffärer förblir oförändrat eller ökar. Försäljningspriset på såväl småhus som bostadsrätter bedöms förbli oförändrat eller öka. Sammantaget bedöms att Västernorrlands län förblir stabilt med positiv utveckling kommande tre månader.

Det visar resultatet av den senaste upplagan av Mäklarinsikt för perioden juli - september 2009. Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömningar av sina lokala marknader utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Västernorrlands län är ett av de mer positiva länen i norr. Jämfört med t ex Jämtlands län som gör en mer dämpad bedömning av utbud på småhus, att det kommer ta lika lång tid eller något längre tid att sälja samt att prisutvecklingen förblir oförändrad eller minskar något på småhus.

- Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det inte förvånande att fastighetsmäklarnas bedömning i flera län hamnar på oförändrad nivå, även om det finns både regionala och lokala skillnader vad gäller de olika parametrarna som mäts. Vi har dock fortsatt en lågkonjunktur, även om det kommit positivare signaler senaste tiden, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Räntan och arbetsmarknaden påverkar mest just nu - familjeskäl bakom flytten

Fastighetsmäklarna i Västernorrland bedömer att räntan och arbetsmarknaden har lika stor påverkan på den lokala bostadsmarknaden just nu, tätt följd av säsong och medias rapportering Det vanligaste skälet till flytten är förändrade familjeförhållanden. Är huset dränerat är den vanligaste frågan en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren följt av är huset besiktigat och om budgivningen. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får flera barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning sannolikt skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

För separat rapport avseende Västernorrlands län se bifogad pdf.

För mer information kontakta:

Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller fastighetsmäklare på orten.

Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna. 1=Minskat antal, 5=Ökat antal


1. 0 %
2. 11 %
3. 43 %
4. 32 %
5. 14 %

Hur bedömer du att antalet köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka

1. 0 %
2. 7 %
3. 43 %
4. 50 %
5. 0 %

Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minskat antal, 5=Ökat antal


1. 0 %
2. 7 %
3. 54 %
4. 36 %
5. 4 %

Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %
2. 0 %
3. 75 %
4. 25 %
5. 0 %

Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %
2. 17 %
3. 58 %
4. 25 %
5. 0 %


Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?

www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli 09.

Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Om Mäklarinsikt

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

_________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet


Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy