Skip to main content

Västmanlands län: Stabil bostadsmarknad i Västmanland

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:00 CEST

Fastighetsmäklarna i Västmanland bedömer att antalet småhus till salu ligger kvar på samma nivåer eller ökar under perioden juli-september. Vidare bedömer man att köpintresset förblir oförändrat eller ökar och att antalet affärer ligger kvar på samma nivåer eller ökar. Dessutom bedömer fastighetsmäklarna i länet att priserna på såväl småhus som bostadsrätter förblir oförändrade eller ökar. Sammantaget bedöms att bostadsmarknaden i Värmland bedöms bli stabil med en positiv utveckling kommande tre månader.

Det visar resultatet av den senaste upplagan av Mäklarinsikt för perioden juli - september 2009. Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömningar av sina lokala marknader utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Västmanland är ett av de län där man är aningen mer positiv i sin bedömning av den lokala bostadsmarknaden. Om man jämför med Örebro län så följer dessa två varandra i stort i denna mätning. Jämfört med Västmanland är fastighetsmäklarna i Stockholm mer dämpade, visserligen bedömer de att antalet bostadsaffärer ligger kvar på samma nivåer som föregående period, men på lägre prisnivåer och med sjunkande intresse från köparna.

- Med tanke på den upphämtning som skedde på bostadsmarknaden under våren och att aktivitetsnivån sjunker något under sommarsäsongen är det inte förvånande att fastighetsmäklarnas bedömning i flera län hamnar på oförändrad nivå, även om det finns både regionala och lokala skillnader vad gäller de olika parametrarna som mäts. Vi har dock fortsatt en lågkonjunktur, även om det kommit positivare signaler senaste tiden, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Allmän oro och försiktighet påverkar mest just nu - familjeskäl bakom flytten


Fastighetsmäklarna i Västmanlands län bedömer att allmän oro och försiktighet samt media är det som påverkar bostadsmarknaden i länet mest just nu följt av arbetsmarknaden. Det vanligaste skälet till flytten är förändrade familjeförhållanden. Är huset besiktigat och varför säljer de är de två vanligaste frågorna en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus följt av känslan och familjeförhållanden.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får flera barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning skulle sannolikt också mottagas positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

För separat rapport avseende Västmanlands län se bifogad pdf.

För mer information kontakta:


Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller fastighetsmäklare på orten.


Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna. 1=Minskat antal, 5=Ökat antal


1. 0 %
2. 18 %
3. 45 %
4. 27 %
5. 9 %


Hur bedömer du att antalet köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %
2. 23 %
3. 45 %
4. 27 %
5. 5 %


Hur bedömer du att antalet avslutade småhusaffärer kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minskat antal, 5=Ökat antal


1. 0 %
2. 18 %
3. 50 %
4. 18 %
5. 14 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka

1. 0 %
2. 18 %
3. 50 %
4. 27 %
5. 0 %


Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? 1=Minska, 5=Öka


1. 0 %
2. 9 %
3. 70 %
4. 17 %
5. 4 %


Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?

www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Om Mäklarinsikt


Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

__________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör 75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy