Skip to main content

Helene Hellmark Knutsson talar på UniverCITY - internationell konferens för kunskapsdrivna städer

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 07:19 CEST

Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, inledningstalar idag på UniverCITY konferensen om regeringens ambitioner att främja samverkan som möter globala samhällsutmaningar. UniverCITY samlar 7 kunskapsdrivna städer i Stockholm och Uppsala 12-14 oktober.

UniverCITY Partnerships konferensen samlar företrädare från lärosäten, stad och innovationssystem från sju kunskapsdrivna regioner - Fukuoka, München, Barcelona, Seattle, Helsingfors, Stockholm och Uppsala - för att diskutera hur stad och lärosäte växelverkar för att möta gemensamma samhällsutmaningar.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, inledningstalar den 12 oktober i Stockholm kring regeringens ambitioner att främja samverkan som möter våra gemensamma globala samhällsutmaningar.

– För att utveckla den svenska modellen måste Sverige fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens. Inte med låga löner. Det kräver att Sverige är en ledande kunskapsnation och har ett intensivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle, säger Helene Hellmark Knutsson (S).

Konferensen vill diskutera hur städer kan bli bättre på att ta tillvara den kapacitet som ledande lärosäten och innovativa miljöer erbjuder, och hur detta kan användas för att utveckla smartare och mer hållbara regioner. Talare och deltagare representerar framstående aktörer från stad, akademi, och innovationssystem.

– Vi lockar talang till Barcelona och har skapat många attraktiva jobb inom biotech. Vi ser en kunskapsöverföring mellan vår biomedicinska forskning och den kliniska verkligheten på sjukhuset och det skapar viktiga synergieffeketer åt båda håll, säger Dr Reimund Fickert, Barcelona Biomedical Research Park, som talar den 12 oktober i Stockholm.

– Campus området är ett viktigt grönt utrymme i staden och bidrar till dess naturliga miljöer. Men campus är också ett center för utbyte mellan människor, här samlas unga människor och bidrar till mänsklig kommunikation och utbyten. För det tredje är campus ett kreativt center där studenter och forskare skapar ny kultur och ny teknologi som sedan sprids till staden, säger Dr Hiroto Yasuura, vice rektor för Kyushu University i den japanska miljonstaden Fukuoka i Japan, som talar den 13 oktober i Uppsala.

– Innovation kan inte skapas isolerat utan kräver att vi för ihop idéer, människor och resurser, att vi lär av varandras goda exempel och ser möjligheter för att påverka och utveckla våra samhällen, säger Ms Lara Littlefield, Global innovation Exchange, University of Washington i Seattle som talar i Stockholm den 14 oktober.

Värdar för konferensen är Mälardalsrådet genom Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd Stockholm, Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholm Stad; samt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala och Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala.

Konferensen arrangeras av Mälardalsrådet på uppdrag av det internationella nätverket International Regions Benchmarking Consortium (IRBC), som består av 10 kunskapsdrivna storstadsregioner.

Journalister är välkomna att närvara, anmälan görs till Teresa Sida Norgren, teresa.sida@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy