Skip to main content

Karin Wanngård: Vi skapar digitala lösningar för att möta samhällsutmaningar

Blogginlägg   •   Sep 27, 2016 18:19 CEST

Karin Wanngård

Stockholm är en av världens ledande städer inom ICT och är i dag en av de mest kunskapsintensiva regionerna i världen. Det nära samarbetet mellan det offentliga, akademin, och näringslivet och tillgången på utbildad arbetskraft och innovationsförmåga har gjort att Stockholm, trots vår otillgängliga plats nära polcirkeln, är en region som är högintressant och attraktiv för internationella företag och kompetens.

I oktober välkomnar Stockholms stad representanter från Fukuoka, Washington, Barcelona, München, Helsinki, Belo Horizonte och Seattle. De ska medverka i konferensen UniverCITY Partnerships för att tillsammans med Stockholm diskutera hur kunskapsdrivna regioner och städer kan utveckla och ta tillvara kunskap och kompetens genom samverkan med lärosäten och näringsliv.

Stockholm-Mälarregionen är en internationellt framgångsrik kunskapsregion och en stark orsak till detta är just det nära samarbetet mellan olika aktörer.
Stockholm kommer att medverka genom att lyfta Digital Demo Stockholm. Ett unikt sätt att samarbeta mellan politik, akademi, forskning och näringsliv.

Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt åtagande från de medverkande parterna om att samverka för att med befintlig och ny digital teknik hitta lösningar på svåra samhällsutmaningar. Målet från Stockholms sida är att bidra till att nå visionen om ett Stockholm för alla: Ett demokratiskt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Stockholm.

Genom samverkan mellan staden, näringslivet och akademin kring samhällets utmaningar vill vi med hjälp av digital teknik skapa möjligheter och stärka Stockholms attraktionskraft. Vi vill också visa hur forskningen bidrar till faktisk samhällsutveckling. Konkret innebär det att staden öppnar upp sin digitala infrastruktur – såväl nät som tillgänglig data – till medverkande aktörer som i sin tur testar och föreslår olika lösningar för att underlätta vardagen för alla stockholmare.

Projektet kommer att titta på en rad områden. Det kan handla om allt ifrån individuellt anpassad undervisning utifrån elevens inlärningsstil med olika digitala hjälpmedel som film och ljud, till digital teknik som stöd för äldre i hemmet och smarta lösningar för att minska vattenläckage.

Stockholm har mycket goda förutsättningar att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för sina medborgare, anhöriga, företagare och besökare. Digital Demo är ett viktigt initiativ för att nå dit och vi ser fram emot att ta del av de andra städernas framgångsrika initiativ.

Karin Wanngård (S)

Finansborgarråd Stockholm
Vice ordförande Mälardalsrådet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy