Skip to main content

Taggar

Malmö

Miljö & Hållbarhet

Närlingsliv & arbetsmarknad

Skola & Barnomsorg

Kultur & fritid

Fastighet & bostäder

Trafik & gator

Malmö 47 Fastighet & bostäder 25 karta 12 Kultur & fritid 12 Hyllie 10 Skola & Barnomsorg 10 Miljö & Hållbarhet 9 Sorgenfri 8 kemikalier 6 Serviceförvaltningen 5 badhus 5 bad 5 Fritidsförvaltningen 5 fairtrade 4 ftalater 4 Brännaren 4 Reach 4 Fotboll 3 Torup 3 Slottsträdgården 3 äldreomsorg 3 psykisk ohälsa 3 psykisk funktionsnedsättning 3 daglig verksamhet 3 u21-em 3 malmö fairtrade city 3 etniska grupper 2 lss-plan 2 lss-verksamhet 2 lss-boende 2 trädgårdsmarknad 2 Vomb 2 utställningar 2 översiktsplan 2 hemtjänst 2 odling 2 plast 2 Jämställdhet 2 hyllie centrum 2 Arkitekturprogram 2 butiker 2 mångkultur 2 etisk konsumtion 2 personer med funktionsnedsättning 2 barnaktiviteter 2 båtbottenfärg 2 bostadsförsörjning 2 psykiatri 2 gratis 2 lss lagen om stöd och service 2 stadsutveckling 2 åldrande 2 kemiska ämnen 2 turistekonomi 2 tillsyn 2 Natur 2 leksaker 2 Rosengård 2 Malmö Garden Show 2 john taylor 2 LSS 2 Arkitekturstaden Malmö 2 Mångfald 2 fri entré 1 elektronik 1 clarion 1 öppet hus 1 E.on 1 miljömål 1 earth hour 1 rättvis 1 konstgräs 1 sjusköterskor 1 översikt 1 psykisk hälsa/ohälsa mental health 1 sammanfattning 1 norra hamnen 1 erfarenhetsutbyte 1 miljöredovisning 1 produkter 1 psykisk sjukvård 1 Regn 1 certifierad 1 trädgårdsmässa 1 bly 1 markanvisningstävling 1 Bokskogen 1 midsommar 1 Svedala 1 kulturutbyte 1 naturområde 1 luftvärmepump 1 detaljplan 1 möllevångstorget 1 bostadsmarknad 1 vattenparken 1 temapark 1 malmö kulturstöd 1 Oxie 1 partiklar 1 stadsbyggande 1 översiktsplanering 1 miljöbarometern 1 luftkvalitet 1 Holma 1 exploatering 1 trädgårdsfest 1 Kulturförvaltningen 1 skördefest 1 fördomar 1 turisteknomi 1 byggprojekt 1 Skyfall 1 brukarsamverkan 1 claesgatan 1 Möllevången 1 medborgardialog 1 fauna 1 förtätning 1 etisk 1 malmöfestivalen, festival, turistekonomisk utredning, kultur, nöje 1 Sege Park 1 kadmium 1 yrkes-sm 1 klimatmanifestation 1 illustration 1 farliga ämnen 1 vedeldning 1 tekniska nämnden 1 markanvisning 1 djurliv 1 dagvatten 1 Gyllins trädgård 1 barn och familj 1 gatumusik 1 pilotprojekt stimulansbidrag kulturförvaltningen stöd pengar vidgat deltagande strategiskt 1 utbyggnadsområde 1 markförsäljning 1 bostäder nära kommunikationer 1 moriskan folkets park kulturnämnden re:orient mötesplats arena ozan zunar mix musik 1 moriskan folkets park kulturnämnden re:orient mötesplats arena malmö stad 1 granulat 1 diplomerad 1 VA Syd 1 myndighetsutövande 1 miljö- och hälsoskydd 1 hyllie station 1 Kroksbäck 1 Bara 1 kandidatförteckningen 1 stadsarkiv 1 kvartalsrapport bostadsförsörjningsprogram bostadsbyggande 1 Malmö stadsarkiv 1 kommissionen för socialt hållbart malmö 1 Malmökommissionen 1 michael marmot 1 nordiskt forum 1 fosie 1 maj 1 garden show 1 översiktsplan 2012 1 miljöförvaltning 1 livsmedel* 1 'focus on food' 1 'food hygiene' 1 'baltic region' 1 bostadsplanering 1 Stadsomvandling 1 rönnens gymnasium 1 luftmätning 1 tävlingsprogram 1 sjösättningen 1 Bulltofta 1 karmakanonen 1 urban drinks 1 nordic choice 1 farliga kemikalier 1 Malmö Live 1 Botildenborg 1 Holmastan 1 InnoCarnival 1 mikroplast 1 författningssamling 1 think space 1 urban transition 1 givrum 1 risebergabäcken 1 skogholms ängar 1 Kul i Malmö 1 lågprisleksaker 1 malmöexpressen 1 miljöregler 1 trädgård 2014 1 grön fest 1 malmö garden 1 slottsträdg 1 trädgårdsarrangemang 1 trädgårdsmässor 2014 1 . rättvis handel 1 nordisk forum 2014 1 clarion hotel & congress malmö live 1 Way To Go 1 kandidatförteckning 1 Utsikten 1 att göra med barn i malmö 1 kul att göra med familjen 1 storstadssamarbete 1 miljöföreskrifter 1 byggbutikkedjor 1 byggvarubutik 1 Lernacken 1 kemikaliesmart byggande 1 Klimatsäkra 1 Program för Malmö Yogafestival 1 rosengårdsfältet 1 Davidhallsbron 1 Närlingsliv & arbetsmarknad 1 Trafik & gator 1 livsmedel 1 Stockholm 1 rapport 1 csr 1 säkerhet 1 workshop 1 skor 1 Delaktighet 1 modevisning 1 ekologiskt 1 Göteborg 1 poesi 1 lärande 1 internationellt kulturutbyte 1 tillväxt 1 utomhuspedagogik 1 medborgarinflytande 1 miljöprogram 1 service 1 Performance 1 diplom 1 luft 1 sydafrika 1 ekonomisk rapport 1 marknad 1 internationellt 1 invigning 1 regler 1 aktiviteter 1 serier 1 vägverket 1 kartor 1 utsläpp 1 statistik 1 Folkets Park 1 mötesplats 1 trädgård 1 rättvis handel 1 trafikplats 1 sammarbete 1 svedab 1 Ikea 1 exlpoatering 1 trygghet 1 utflykt 1 pvc 1 kulturstöd verksamhetsbidrag kulturbidrag fria kulturlivet 1 kulturpolitik 1 döva 1 teckenspråk 1 konstnärernas villkor 1 utredning 1 handikappomsorg 1 Öresundsbron 1 hyllie utvecklingsområde 1 hyllie stationstorg 1 förnybar energi 1 Offentlig konst 1 båtbotten 1 validering 1 funktionshindrade 1 samråd 1 Visa alla taggar
Uppföljning av bostadsplanering och byggande. Tertial 2 2018.

Rapport från stadsbyggnadskontoret.

Karta Lernacken, Malmö

Karta Lernacken, Malmö

Dokument   •   2018-06-18 11:44 CEST

Arkitekturstaden Malmö 9 teser

Arkitekturstaden Malmö 9 teser

Dokument   •   2018-06-01 08:58 CEST

Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

Karta Malmö Sjösättningen 1

Karta Malmö Sjösättningen 1

Dokument   •   2018-02-20 14:35 CET

Uppföljning av bostadsplanering och byggande, tertial 3 2017

Tertialrapporten ger en översiktlig bild av bostadsplanering och byggande i Malmö. Detaljplaner och bygglov som avser nya bostäder, i både ny- och ombyggnad, redovisas tertialvis. Årets sista tertialrapport ger även en kort sammanfattning av bostadsplaneringen och byggandet under hela året.

Karta fastigheten Svedala Värby 61:1

Karta fastigheten Svedala Värby 61:1

Dokument   •   2018-01-23 11:13 CET

Karta fastigheten Katthult 1, Malmö

Karta fastigheten Katthult 1, Malmö

Dokument   •   2017-12-13 08:41 CET

Karta Södra Botildenborg

Karta Södra Botildenborg

Dokument   •   2017-10-17 11:11 CEST

Del av fastigheten Rosengård 130:250

Bo i Sorgenfri – karta 23 september 2017

Bo i Sorgenfri – karta 23 september 2017

Dokument   •   2017-09-21 08:45 CEST

Detaljplan 4891, illustration

Detaljplan 4891, illustration

Dokument   •   2017-08-22 14:21 CEST

Lägesrapport Bostadsförsörjning

Lägesrapport Bostadsförsörjning

Dokument   •   2017-03-24 16:33 CET

Stadsbyggnadskontorets årliga uppföljning och analys av bostadsförsörjningen, mars 2017

Malmös nya arkitekturprogram Arkitekturstaden Malmö

Hur ska Malmö byggas i framtiden? Det vill Malmö stad ta reda på genom ett arkitekturprogram som tydliggör stadens ambitioner för hur arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad.

Planprogram för Holma och Kroksbäck

Planprogram för Holma och Kroksbäck

Dokument   •   2017-02-16 15:36 CET

Planprogram för Holma och Kroksbäck. Godkänt av stadsbyggnadsnämnden 2016-11-17 .

Karta, Brännaren 20, Sorgenfri

Karta, Brännaren 20, Sorgenfri

Dokument   •   2017-02-14 11:42 CET

Tertialrapport 3 2016 - Uppföljning av bostadsplanering och byggande

Nyproduktionen av bostäder slår rekord i Malmö. Under 2016 påbörjades 3 100 bostäder, 900 fler än under rekordåret 2015, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Den höga byggtakten väntas hålla i sig även i år. Det visar en rapport från Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Översikt byggprojekt bostäder kv Spårvägen, Sorgenfri

Här byggs totalt drygt 800 bostäder under åren 2016–2021. Karta: fastighetskontoret, Malmö stad

Brett stöd för översiktsplanens huvudinriktning

Idag godkände Kommunstyrelsen samrådsredogörelsen för Malmös nya översiktsplan, ÖP2012. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som inkommit på de övergripande strategierna för stadens nya översiktsplan och redogör för hur kommunen besvarat dessa.

Badanläggning i Hyllie - Waves

Badanläggning i Hyllie - Waves

Dokument   •   2011-12-06 08:00 CET

Badanläggning i Hyllie - Terasser av vatten
Badanläggning i Hyllie - Samlat simtag

Badanläggning i Hyllie - Samlat simtag

Dokument   •   2011-12-06 08:00 CET