Skip to main content

Taggar

Malmö

Miljö & Hållbarhet

Närlingsliv & arbetsmarknad

Skola & Barnomsorg

Kultur & fritid

Fastighet & bostäder

Trafik & gator

Malmö 47 Fastighet & bostäder 25 karta 12 Kultur & fritid 12 Hyllie 10 Skola & Barnomsorg 10 Miljö & Hållbarhet 9 Sorgenfri 8 kemikalier 6 Serviceförvaltningen 5 badhus 5 bad 5 Fritidsförvaltningen 5 fairtrade 4 ftalater 4 Brännaren 4 Reach 4 Fotboll 3 Torup 3 Slottsträdgården 3 äldreomsorg 3 psykisk ohälsa 3 psykisk funktionsnedsättning 3 daglig verksamhet 3 u21-em 3 malmö fairtrade city 3 etniska grupper 2 lss-plan 2 lss-verksamhet 2 lss-boende 2 trädgårdsmarknad 2 Vomb 2 utställningar 2 översiktsplan 2 hemtjänst 2 odling 2 plast 2 Jämställdhet 2 hyllie centrum 2 Arkitekturprogram 2 butiker 2 mångkultur 2 etisk konsumtion 2 personer med funktionsnedsättning 2 barnaktiviteter 2 båtbottenfärg 2 bostadsförsörjning 2 psykiatri 2 gratis 2 lss lagen om stöd och service 2 stadsutveckling 2 åldrande 2 kemiska ämnen 2 turistekonomi 2 tillsyn 2 Natur 2 leksaker 2 Rosengård 2 Malmö Garden Show 2 john taylor 2 LSS 2 Arkitekturstaden Malmö 2 Mångfald 2 fri entré 1 elektronik 1 clarion 1 öppet hus 1 E.on 1 miljömål 1 earth hour 1 rättvis 1 konstgräs 1 sjusköterskor 1 översikt 1 psykisk hälsa/ohälsa mental health 1 sammanfattning 1 norra hamnen 1 erfarenhetsutbyte 1 miljöredovisning 1 produkter 1 psykisk sjukvård 1 Regn 1 certifierad 1 trädgårdsmässa 1 bly 1 markanvisningstävling 1 Bokskogen 1 midsommar 1 Svedala 1 kulturutbyte 1 naturområde 1 luftvärmepump 1 detaljplan 1 möllevångstorget 1 bostadsmarknad 1 vattenparken 1 temapark 1 malmö kulturstöd 1 Oxie 1 partiklar 1 stadsbyggande 1 översiktsplanering 1 miljöbarometern 1 luftkvalitet 1 Holma 1 exploatering 1 trädgårdsfest 1 Kulturförvaltningen 1 skördefest 1 fördomar 1 turisteknomi 1 byggprojekt 1 Skyfall 1 brukarsamverkan 1 claesgatan 1 Möllevången 1 medborgardialog 1 fauna 1 förtätning 1 etisk 1 malmöfestivalen, festival, turistekonomisk utredning, kultur, nöje 1 Sege Park 1 kadmium 1 yrkes-sm 1 klimatmanifestation 1 illustration 1 farliga ämnen 1 vedeldning 1 tekniska nämnden 1 markanvisning 1 djurliv 1 dagvatten 1 Gyllins trädgård 1 barn och familj 1 gatumusik 1 pilotprojekt stimulansbidrag kulturförvaltningen stöd pengar vidgat deltagande strategiskt 1 utbyggnadsområde 1 markförsäljning 1 bostäder nära kommunikationer 1 moriskan folkets park kulturnämnden re:orient mötesplats arena ozan zunar mix musik 1 moriskan folkets park kulturnämnden re:orient mötesplats arena malmö stad 1 granulat 1 diplomerad 1 VA Syd 1 myndighetsutövande 1 miljö- och hälsoskydd 1 hyllie station 1 Kroksbäck 1 Bara 1 kandidatförteckningen 1 stadsarkiv 1 kvartalsrapport bostadsförsörjningsprogram bostadsbyggande 1 Malmö stadsarkiv 1 kommissionen för socialt hållbart malmö 1 Malmökommissionen 1 michael marmot 1 nordiskt forum 1 fosie 1 maj 1 garden show 1 översiktsplan 2012 1 miljöförvaltning 1 livsmedel* 1 'focus on food' 1 'food hygiene' 1 'baltic region' 1 bostadsplanering 1 Stadsomvandling 1 rönnens gymnasium 1 luftmätning 1 tävlingsprogram 1 sjösättningen 1 Bulltofta 1 karmakanonen 1 urban drinks 1 nordic choice 1 farliga kemikalier 1 Malmö Live 1 Botildenborg 1 Holmastan 1 InnoCarnival 1 mikroplast 1 författningssamling 1 think space 1 urban transition 1 givrum 1 risebergabäcken 1 skogholms ängar 1 Kul i Malmö 1 lågprisleksaker 1 malmöexpressen 1 miljöregler 1 trädgård 2014 1 grön fest 1 malmö garden 1 slottsträdg 1 trädgårdsarrangemang 1 trädgårdsmässor 2014 1 . rättvis handel 1 nordisk forum 2014 1 clarion hotel & congress malmö live 1 Way To Go 1 kandidatförteckning 1 Utsikten 1 att göra med barn i malmö 1 kul att göra med familjen 1 storstadssamarbete 1 miljöföreskrifter 1 byggbutikkedjor 1 byggvarubutik 1 Lernacken 1 kemikaliesmart byggande 1 Klimatsäkra 1 Program för Malmö Yogafestival 1 rosengårdsfältet 1 Davidhallsbron 1 Närlingsliv & arbetsmarknad 1 Trafik & gator 1 livsmedel 1 Stockholm 1 rapport 1 csr 1 säkerhet 1 workshop 1 skor 1 Delaktighet 1 modevisning 1 ekologiskt 1 Göteborg 1 poesi 1 lärande 1 internationellt kulturutbyte 1 tillväxt 1 utomhuspedagogik 1 medborgarinflytande 1 miljöprogram 1 service 1 Performance 1 diplom 1 luft 1 sydafrika 1 ekonomisk rapport 1 marknad 1 internationellt 1 invigning 1 regler 1 aktiviteter 1 serier 1 vägverket 1 kartor 1 utsläpp 1 statistik 1 Folkets Park 1 mötesplats 1 trädgård 1 rättvis handel 1 trafikplats 1 sammarbete 1 svedab 1 Ikea 1 exlpoatering 1 trygghet 1 utflykt 1 pvc 1 kulturstöd verksamhetsbidrag kulturbidrag fria kulturlivet 1 kulturpolitik 1 döva 1 teckenspråk 1 konstnärernas villkor 1 utredning 1 handikappomsorg 1 Öresundsbron 1 hyllie utvecklingsområde 1 hyllie stationstorg 1 förnybar energi 1 Offentlig konst 1 båtbotten 1 validering 1 funktionshindrade 1 samråd 1 Visa alla taggar
Elektriska lågprisprodukter 2017

Elektriska lågprisprodukter 2017

Dokument   •   2017-08-21 15:21 CEST

Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg.

Malmö stads miljöföreskrifter

Malmö stads miljöföreskrifter

Dokument   •   2015-12-17 07:30 CET

Malmö stads miljöföreskrifter som börjar gälla från och med den 1 januari 2016. Uppdaterade hösten 2015, antagna i kommunfullmäktige. Ersätter tidigare miljöföreskrifter från år 2000.

Rapport - luftkvalitetsmätning Amiralsgatan 2014-2015

Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan busslinje 5 - Malmöexpressen - började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent, visar denna rapport som miljöförvaltningen tagit fram.

Malmö omdiplomerade som Fairtrade City

Malmö omdiplomerade som Fairtrade City

Dokument   •   2014-05-07 08:42 CEST

Organisationen Fairtrade Sverige ger Malmö stad förnyad status som Fairtrade City. En fortsatt ökning av andelen rättvist handlade produkter och ett gediget, brett och ambitiöst informations- och kommunikationsarbete kring rättvis handel lyfts fram i motiveringen till beslutet. Malmös mål är att ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid alla kommunens inköp.

Flera farliga ämnen i vanliga plastprodukter

Mijlöförvaltningarna i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm har gjort en gemensam undersökning av PVC-produkter under hösten 2013. Nu presenteras resultatet i en rapport. Pressmeddelandet förklarar vad man funnit i de 19 varor som analyserats.

Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln

Rapport som presenterar resultatet av ett tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm utfört under våren och sommaren 2013.

Program Globala Malmö 19-22/11-2011

Program Globala Malmö 19-22/11-2011

Dokument   •   2011-11-17 07:19 CET

Välkommen till fyra inspirerande dagar där vi plockar ner de globala frågorna på en lokal nivå! 19-22 november i Malmö

Bakgrundsinformation om Miljöbarometern

Bakgrundsinformation om Miljöbarometern

Dokument   •   2011-11-02 15:28 CET

Bakgrundsinformation om Miljöbarometern i Malmö

Inbjudan till temakvällar om framtida Malmö

Malmö stad arbetar just nu med att fram en ny översiktsplan (ÖP2012) som blickar två decennier framåt i tiden. För att engagera malmöborna i detta arbete arrangeras tre temakvällar i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU). I inbjudan beskrivs temakvällarna närmare.