Skip to main content

Stråk i staden

Evenemang

27
APR
Form/Design Center.
 

AGORA - ett EU-samarbete mellan Malmö stad, Arkitektskolan i Lund och europeiska designskolor i Europa. Utställning Form/Design Center 28 april - 14 maj.|

Visste du att tvärs genom Malmö - från väster till öster – går fem gator som tillsammans bildar ett stråk?

Det är Malmös historiska ur-stråk. Kring det började staden växa för 800 år sedan. Men sedan 1800-talets slut har Malmös centrum flyttat mot söder – och stråket fallit i allt djupare Törnrosasömn.

Forskare och planerare ställer idag frågorna:
Kan det öst-västliga stråket väckas till nytt liv?
Kan dess rikedom och möjligheter tas tillvara?

Stråkstudier i Europa
Projekt: AGORA / cities for people.
Finansiär: EU.
Syfte: Att studera hur städer kan utvecklas, ge god livskvalitet och möta framtiden.
Objekt: London, Utrecht, Barcelona och Malmö.
Projektdeltagare i Malmö: Malmö Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och LTH genom Arkitektskolan.

Pressvisning 27 april kl 12.00 på Form/Design Center. Vernissage 27 april kl 17-19.