Skip to main content

VARFÖR BLEV ELEVERNA INTE BEHÖRIGA TILL GYMNASIET

Evenemang

23
MAR
Sessionssalen på utbildningsförvaltningens kansli, Ledebursgatan 3, 3 tr i Malmö.
  -
I en ny rapport presenteras nu IV-elevers upplevelser av sin tid inom grundskolan i Malmö och hur de själva ser på orsakerna till att de inte blivit behöriga till gymnasiet. Undersökningen har genomförts av Margareta Cederberg och Ingegerd Ericsson, forskare på Malmö högskola. Undersökningsgruppen har bestått av 389 malmöelever som inte var behöriga att söka till nationellt program på gymnasiet våren 2008