Skip to main content

Flera farliga ämnen i vanliga plastprodukter

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 12:31 CET

Miljöförvaltningen i Malmö har tillsammans med Helsingborg, Göteborg och Stockholm gjort undersökningar i butiker som säljer produkter tillverkade av PVC-plast. Det visar sig att det fortfarande är vanligt förekommande att plastprodukter innehåller ftalater med reproduktionsstörande egenskaper och förbjudna miljöfarliga klorparaffiner. Detta understryker vikten av att butiker och leverantörer ställer kemikaliekrav vid inköp och att de följer upp kraven.

PVC-plast kan ibland innehålla så mycket som upp till 50 viktprocent ftalater. Vissa ftalater kan påverka hormonsystemet och orsaka försämrad fortplantningsförmåga. Totalt fick 20 butiker besök i de fyra städerna och totalt analyserades 19 varor som skulle kunna innehålla ftalater och klorparaffiner. De produkter som undersöktes var badrumsinredningar, träningsredskap, trädgårdsprodukter och erotikprodukter. Undersökningen ville titta på hur stor användningen är av ftalater i PVC-plast. Det visade sig att en fjärdedel av varorna innehöll  någon av ftalaterna (DEHP, DBP och DIBP) - som är upptagna på den så kallade kandidatförteckningen, det vill säga särskilt farliga ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Det finns starka bevis för att dessa kan skada fortplantningsförmågan.

Två varor innehöll förbjudna klorparaffiner. Varor som innehåller dessa ämnen är därför inte tillåtna att säljas. Butikerna som sålde dessa varor har informerats om detta och har omgående plockat bort varorna från hyllorna. I en skrivelse har företagen som sålde dessa varor också ombetts redovisa hur de i fortsättningen kommer att arbeta för att förhindra att varor som innehåller förbjudna ämnen säljs.

Produkter som innehåller ftalater som är upptagna på kandidatförteckningen i halter mer än 0,1 viktprocent får visserligen säljas, men de som levererat produkterna är då skyldiga att ge butiken information om innehållet av sådana ämnen. De fyra städerna har gett kemikalieinspektionen uppgifter på vilka leverantörer som inte försett butiker med informationen. Det är statliga kemikalieinspektionen som har tillsynsansvar över leverantörer.

Det behövs en fortsatt tillsyn av butiker och leverantörer som säljer produkter tillverkade av PVC- produkter. Analyser är ett viktigt redskap för att kunna påvisa kemikalieinnehåll då dokumentationen om varor kan vara både bristfällig och felaktig.

Bifogas: rapporten PVC-produkter - Tillsyn över detaljhandeln (skriven av Miljöförvaltningen, Stockholms stad).

Kontakt:

Anna Löfström, miljöinspektör, miljöförvaltnigen, Malmö stad, tel 040-34 08 33, 0706-50 87 10,  anna.lofström@malmo.se, eller Eva Klamméus, kommunikatör, miljöförvaltningen Malmö stad, tel 040-34 22 15, 0704-34 48 56.Bifogade filer

PDF-dokument