Skip to main content

Kommunledningen välkomnar ändringarna för ebo – begär att hela Malmö omfattas

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 14:06 CEST

Regeringen meddelade idag att reglerna för ebo ska reformeras. Ett efterlängtat besked för Malmö, där kommunledningen drivit frågan i flera år.

Vid en pressträff idag meddelade regeringen att reglerna för eget boende ska ändras. Ändringen innebär att asylsökande som väljer att bo i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar i huvudregel mister sin rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Syftet är att styra mottagandet till områden där förutsättningarna är bättre för en bra start i landet.

I Malmö har ebo i många år lett till segregation, trångboddhet och annan social problematik.

Kommunledningen i Malmö välkomnar därför att ebo nu förändras. Inför att de nya reglerna ska börja gälla, den 1 januari, begär kommunledningen redan nu att hela Malmö ska betraktas som ett enhetligt område i bedömningen av möjligheten att flytta till Malmö genom ebo.

– Ebo har lett till ekonomisk och social misär i vissa bostadsområden. Barn gör läxor i trapphus och folk sover på golvet. Jag välkomnar att det nu, efter många års kamp från vår sida, finns en bred politisk enighet om behovet av förändring, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen gör regeringen det vi länge krävt. Malmö har i jämförelse med andra kommuner tagit ett stort ansvar för landets flyktingmottagande. Ebo-lagstiftningen har lett till negativa konsekvenser och utsatthet för särskilt barn och deras familjer. Liberalerna i Malmö har länge önskat att man ser över tillämpningen på nationell nivå och välkomnar därför regeringens besked, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Anders Malmström, pressansvarig, 0768-707952, anders.malmstrom@malmo.se

Roko Kursar via Ursula Savonius, politisk sekreterare, 0738-56 79 36, ursula.savonius@malmo.se