Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny mätning av socialsekreterarnas arbetsmiljö visar att staden är på rätt väg

En försiktig rörelse i rätt riktning. Så kan man sammanfatta resultatet av den arbetsmiljöenkät som 80 procent av alla socialsekreterare i Malmö stad besvarat. Det är den andra enkäten av samma slag och mäter bland annat krav i arbetet, ledarskap och arbetsplatsens sociala miljö.

- En bra arbetsmiljö för socialsekreterarna är av största vikt. Årets uppföljande mätning visar att vi är på rätt väg med våra åtgärder men att vi måste analysera hur vi tar ytterligare steg mot fortsatta förbättringar, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

- Tittar man på det övergripande resultatet har det gjorts en förflyttning i positiv riktning, konstaterar Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Men det finns fortfarande delar där vi behöver göra mer. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid.

Den första mätningen gjordes för cirka ett år sedan, utifrån krav från Arbetsmiljöverket. Den visade bland annat socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning, att arbetstempot är intensivt och att arbetet är känslomässigt krävande. Det visar årets resultat också, men den visar samtidigt att fler känner att de har mening i och högre tillfredsställelse med. Enkäten visar också att det är mindre rollkonflikter och mer involvering på arbetsplatsen.

Bakom undersökningen, som skickades ut till 1045 socialsekreterare och sektionschefer med 831 svarande, står arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad samt fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision. Enkäten genomfördes av Malmö högskola.

- Den nya mätningen är ett värdefullt underlag för oss i vårt fortsatta arbete, säger Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

- Mätningen visar att vi är på rätt väg med det arbetsmiljöarbete vi påbörjat, menar Peter Nilsson, ordförande i fackförbundet Vision. Men det här arbetet tar tid och det måste det få göra.

Kontaktpersoner:

Sedat Arif, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, 0708-33 84 10.

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 076-628 14 35.

Annika Andersson, HR-chef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 073-513 31 45.

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud Akademikerförbundet SSR, 0708-482108.

Peter Nilsson, ordförande Vision,0721 – 90 91 60.

Hanne Berthelsen, forskare på Malmö högskola, 072-66 58570.

Utsänt av: Katja Ligneman, kommunikationschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 0766-23 56 44.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150

Relaterat material