Skip to main content

Karlshamns m fl förfrågningsunderlag överprövas

Nyhet   •   Feb 19, 2013 08:28 CET

Martin & Servera har lämnat in överprövning gällande förfrågningsunderlag från kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och Bromölla. 

I förfrågningsunderlaget begär kommunerna att anbudsgivarna ska besvara produktspecifikationen med pris, men utan att ange vilka produkter som ligger till grund för prisberäkningen. Utvärdering ska endast ske på totalpris, utan hänsyn tagen till produktkrav på enskild produkt. 

Martin & Servera anser att detta är i strid med LOU och ser stora risker med utvärderingsmodellen eftersom förfarandet kan få en principiell betydelse för livsmedelsupphandling generellt. När ingen kontroll görs i utvärderingen, innan tilldelningsbeslut, av att produkterna i anbudet faktiskt motsvarar de produktspecifikationer som ställts i förfrågningsunderlaget, finns en risk att mindre nogräknade leverantörer kan manipulera med priser och produkter och att produkter med lågt pris, och därmed ofta också låg kvalitet, prioriteras. Det borde vara självklart för kommunerna att prioritera lågt pris på rätt produkter, inte lågt pris på vilka produkter som helst. 

Konkurrerande leverantörer kan heller inte, under löpande upphandling, se vilka produkter det är som finns med i vinnande anbud innan tilldelningsbeslut är taget, vilket gör det omöjligt att bedöma om det är korrekt eller inte. Eftersom detta är en anbudsförfrågan som kan få principiell betydelse vill Martin & Servera redan innan upphandlingen kommit igång klargöra sakfrågorna. Därför överprövar vi förfrågningsunderlaget.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy