P5rnitz6gojrvffyzury

Glad Påsk med svensk kyckling i Martin & Serveras egna produkter

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 15:10 CEST

Råvaran i Martin & Serveras frysta, råa kycklingprodukter är nu 100 % svensk. Produkterna märks med Svensk Fågel – en garanti för att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

Media-no-image

Brett upprop för ansvarsfull sojaodling: Representanter för hela svenska livsmedelskedjan säkerställer ansvarsfull sojaodling

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 08:00 CEST

2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad.

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, vill företagen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka. Med certifierad soja menas här såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat. Båda tillvägagångsätten bidrar till ansvarsfullt producerad soja. 

-  När kunder från restauranger och storkök köper Martin & Serveras egna varor, eller produkter från övriga företag i Sojadialogen, kan de framöver känna sig trygga med att den soja som behövts för att få fram produkterna producerats på ett ansvarsfullt sätt, säger Håkan Åkerström, vd Martin & Servera.

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt förekommande som del av foder då det innehåller högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående.

Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja.

-  Vi välkomnar det här som ett viktigt första steg för att minska negativ påverkan på natur, djur och människor där sojan produceras. Vår förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav på hur sojan produceras, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Genom att enbart producera och/eller sälja produkter med certifierad soja vill företagen bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra och bra arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa krav på certifierad soja säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturområden, som Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.

Följande medlemmar ingår i Sojadialogen för en ansvarsfullt producerad soja:

Arla Sverige AB
Henri De Sauvage Nolting, VD

Axfood Sverige AB
Hans Holmstedt, Inköpsdirektör

Bjärefågel i Torekow AB
Martin Ingemarsson, Djuransvarig

Coop Sverige AB
Johnny Capor, tf VD

Dalsjöfors Kött AB
Magnus Larsson, VD

Guldfågeln AB
Martin Lindström, VD

Gäsene Mejeriförening
Marcus Jansson, VD

HKScan Sweden AB
Göran Holm, EVP, Consumer Business Scandinavia

ICA Sverige AB
Dan Jacobson, Chef Färskvaror

Ingelsta Kalkon AB
Peter Andersson, VD

KLS Ugglarps AB
Jonas Tunestål, VD

Knäreds Kyckling AB
Johan Karlsson, VD

Kronfågel AB
Magnus Lagergren, VD

Lagerbergs AB
Peter Lagerberg, Djuransvarig

Lantmännen ek för.
Johan Andersson, Chef Division Lantmännen Lantbruk

Martin & Servera AB
Håkan Åkerström, VD

Nyhléns Hugosons Chark AB
Magnus Nilsson, VD

Skånemejerier AB
Björn Sederblad, VD

Skövde Slakteri AB/Gudruns
Ove Konradsson, VD

Undertecknade organisationer stödjer denna avsiktsförklaring:

Branschorganisationen Svensk Fågel
Maria Donis, VD

Branschorganisationen Svenska Ägg
Astrid Lovén Persson, Verksamhetsledare

Branschorganisationen Svenskt Kött
Maria Forshufvud, VD

Föreningen Foder & Spannmål
Erik Hartman, VD

Lantbrukarnas Riksförbund
Helena Jonsson, Förbundsordförande

Svenska Avelspoolen AB
Hans Agné, VD

Sveriges Nötköttsproducenter
Jan Forssell, Ordförande

Svenska Fåravelsförbundet

Bertil Gabrielsson, Ordförande

 

 

 


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

2014 ska minst 60 % och 2015 ska 100 % av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad.

Läs vidare »
Media-no-image

Martin & Servera tar täten i ursprungsmärkning av livsmedel

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 09:00 CEST

Martin & Servera tar täten i ursprungsmärkning av livsmedel

Många av Martin & Serveras kunder uttrycker ett allt starkare behov av att veta varifrån varorna de serverar i sin restaurang eller matsal kommer. Därför driver Martin & Servera frågan om frivillig ursprungsmärkning av livsmedel för restaurang- och storköksbranschen.

Mer information än lagen kräver

Initiativet syftar till att alla livsmedel i restaurang- och storköksbranschen ska vara ursprungsmärkta. Initialt lägger Martin & Servera fokus på animaliska produkter där kundefterfrågan på ursprung är störst. Idag måste nötkött (fött, uppfött och slaktat), fisk (land/fångstzson) och honung (land/blandning av EG- och icke EG-honung) vara märkt med ursprung. Det finns också ett beslut från EU-kommissionen om att ursprungsmärkning (uppfött och slaktat) på kött från gris, get, lamm och fågel blir obligatorisk. Kunderna vill ha mer information. Därför går Martin & Servera utöver kraven i den lagstiftning som finns idag och hoppas att branschen skall anamma initiativet för att få ett ordentligt genomslag och nå ut till kunder och gäster på bred front.

– Vi vill hjälpa våra kunder att kunna ta informerade inköpsbeslut. Nuvarande lagstiftning, som för merparten av sortimentet enbart kräver information om produktionsland, tycker vi är missvisande och otillräcklig. Många kunder, såväl privata som offentliga restauranger, är mer intresserade av råvarornas ursprung än var en produkt är tillverkad, och när den informationen saknas är det svårt att ta bra inköpsbeslut. Vi som grossist skulle aldrig köpa in en produkt utan att ha full information om ursprung, så varför ska våra kunder behöva göra det, säger inköpsdirektör Tomas Karlsson.

Martin & Serveras ursprungsmärkning syftar också till att underlätta för våra kunder att ge sina gäster bra information om var maten kommer ifrån.

Information i produktdatabasen DABAS

Målet är att erbjuda kunder inom restaurang och storkök en fullständig information om ursprung på råvaruinnehåll. Informationen ska finnas tillgänglig i produktspecifikationerna som finns i den branschgemensamma produktdatabasen, DABAS, vilket också gör det möjligt att länka informationen till vår webhandel för att underlätta för våra kunder.

Resan börjar med de egna varorna

Till att börja med har Martin & Servera beslutat att sätta igång med ursprungsmärkning av våra egna märkesvaror - både i DABAS och på de fysiska förpackningarna. Vi ska hantera hela vårt sortiment, men prioriterar produkter som innehåller köttråvara, då det är störst intresse kring dessa. Registreringen av information i DABAS har startat, och vi räknar med att vara färdiga med stora delar av sortimentet av egna märkesvaror innan årsskiftet.


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Många av Martin & Serveras kunder uttrycker ett allt starkare behov av att veta varifrån varorna de serverar i sin restaurang eller matsal kommer. Därför driver Martin & Servera frågan om frivillig ursprungsmärkning av livsmedel för restaurang- och storköksbranschen genom att börja med ursprungsmärkning av de egna märkesvarorna.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar till Sveriges Televisions inslag om den offentliga maten

Pressmeddelanden   •   2014-01-15 10:12 CET

SVT sänder just nu en serie inslag som syftar till att granska den offentliga maten i Sverige - #matvalet. Det är något vi välkomnar. Under kvällen den 14 januari sändes delar av en intervju med Martin & Serveras Nils Berntsson i ett inslag om överprövningar inom offentlig upphandling. Nils kommentarer är mycket korta och tagna ur sitt sammanhang ger de inte hela bilden av Martin & Serveras arbete för bättre offentlig mat. Därför väljer vi att redogöra för våra viktiga ståndpunkter här:

·  Martin & Servera överprövar för att det finns stora principiella brister i offentliga livsmedelsupphandlingar som vi anser måste rättas till. Dessa brister, i kombination med prispressen på marknaden, riskerar att försämra kvaliteten på de råvaror som köps in till offentlig sektor. Överprövning är ett sätt att förbättra framtidens livsmedelsupphandling och att stärka kvaliteten på offentlig mat på längre sikt.

·  En viktig brist vi identifierat är att upphandlare ofta inte har de resurser som krävs för att kunna verifiera och följa upp att de krav som ställs verkligen uppfylls. För att komma till rätta med detta måste resurser tillföras, statusen för upphandlarna höjas och offentlig upphandling ges mer strategisk betydelse hos de som leder kommun/landsting/myndighet. Martin & Serveras erfarenhet är dessutom att dialog mellan leverantörer och kunder skapar förutsättningar för bättre upphandlingar.

·  Martin & Servera är mycket positiva till att kommunerna ställer höga krav, men då är det extra viktigt att upphandlande kommun/landsting/myndighet också säkerställer att de krav som ställs verkligen uppfylls. Om det inte görs är risken att köparen inte får produkter som faktiskt motsvarar de krav som ställts och att en säljare (t ex Martin & Servera) som offererar den kvalitet som efterfrågas konkurreras ut av billigare och sämre produktalternativ.

·  Inom Martin & Servera har vi aldrig bytt ut varor i ett anbud i syfte att öka vår egen vinstmarginal.

·  Ibland byts en vara i ett anbud ut, i samråd med kunden, exempelvis för att produkten i anbudet försvunnit från marknaden, kunden har hittat ett bättre alternativ eller att det finns en tillfällig varubrist som måste lösas.

·  Martin & Servera arbetar, sedan länge och i samarbete med bransch och Miljöstyrningsrådet, för att på ett konstruktivt sätt förbättra och förenkla offentlig upphandling av livsmedel. Vi ser att arbetet äntligen börjar ge resultat och att det går i rätt riktning, även om även vi anser att det går för sakta.

·  Martin & Servera arbetar också aktivt med att tillgängliggöra svenska och lokala produkter för restauranger och storkök, och med att ställa höga krav på produkter och underleverantörer från Sverige, Europa och resten av världen.

Vi hoppas att denna kommentar ger en klarare bild av hur Martin & Servera arbetar för bättre offentlig mat. För frågor som rör vårt arbete eller inslagen i nyhetsprogrammen kontakta oss gärna!

Christina Gezelius

Informationschef Martin & Servera


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

SVT sänder just nu en serie inslag om den offentliga maten i Sverige, vilket är något vi välkomnar. Den 14 jan sändes delar av en intervju med Martin & Serveras Nils Berntsson i ett inslag om offentlig upphandling. Nils kommentarer är mycket korta och ger inte hela bilden av Martin & Serveras arbete för bättre offentlig mat. Därför väljer vi att redogöra för våra viktiga ståndpunkter här.

Läs vidare »
Xjg2wdug20dyahnyibyz

Ann Carlsson - ny i Martin & Serveras styrelse

Pressmeddelanden   •   2013-10-28 10:07 CET

I samband med att Håkan Åkerström tillträdde som vd för Martin & Servera, avslutade han naturligtvis sitt uppdrag som styrelseledamot. Därför har en ny ledamot till Martin & Serveras styrelse rekryterats. Vi är glada att kunna presentera Ann Carlsson som ny ledamot i Martin & Serveras styrelse.

Suolrii2wzvbfnhlm776

Ny vd på plats

Nyheter   •   2013-10-28 09:59 CET

Håkan Åkerström tillträdde den 1 oktober som vd på Martin & Servera. Håkan har en gedigen erfarenhet av ledarskap inom handel och logistik och kommer närmast från Plantasjen. Han har även varit styrelseledamot i Martin & Servera sedan 2010.

Media-no-image

Sveriges föräldrar prioriterar skolmåltiden högre än Sveriges politiker

Pressmeddelanden   •   2013-09-25 08:57 CEST

Vi är övertygade om att skolmaten är en viktig del för att eleverna ska trivas, prestera och utvecklas. En uppfattning som vi delar med i stort sett alla föräldrar.

Under våren lät Martin & Servera analysföretaget United Minds genomföra en undersökning med över 1000 föräldrar till barn i grundskolan. Hela 95 procent av föräldrarna svarade att de anser att skolmaten är viktig för att deras barn ska prestera väl i skolan.

Att lyssna på våra kunder och skaffa kunskap som rör deras vardag är viktigt för oss. Vi vill också gärna bidra till att utveckla den svenska skolmåltiden. Därför har vi gjort Martin & Servera-rapporten: Den viktiga skolmåltiden.

Att prioritera skolmåltiden är kommunpolitikernas ansvar. Undersökningen vi låtit göra visar dock att de allra flesta inte tycks leva upp till förväntningarna. Bland föräldrarna som deltog i undersökningen svarade 79 procent att de ansåg att skolmatsfrågan inte uppmärksammades tillräckligt av politiker. Nästan hälften av föräldrarna i undersökningen är också beredda att byta parti i nästa kommunalval mot löften om bra skolmåltider. Lösningen är att tillföra ökade resurser, både i form av bemanning och kunskap. På så vis skapas det bättre förutsättningar att prioritera kvalitet, istället för att pressa upphandlare och kostchefer till att i första hand prioritera lägsta pris.

Vi tror på att göra skolmåltiden till en del av undervisningen. Det finns mycket att lära för eleverna – god kosthållning, reducering av matsvinn, om det svenska lantbrukets råvaror, matlagning och livsmedelskedjan. Genom en bra skolmåltid och ökad involvering av eleverna kan kommunerna bidra till att göra dagens skolbarn till morgondagens medvetna konsumenter.


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Martin & Serveras rapport Den viktiga skolmåltiden presenterar resultatet av en marknadsundersökning där 1046 föräldrar till barn i grundskolan svarat op frågor om skolmåltiden. Skolmaten är en prioriterad fråga bland föräldrarna, så pass att de kan tänka sig byta parti i kommunalvalet mot vallöften om bra skolmat.

Läs vidare »
Media-no-image

Överprövning förfrågningsunderlag Dalslands Kommuner

Nyheter   •   2013-09-23 14:49 CEST

Martin & Servera ämnar överpröva förfrågningsunderlaget från Dalslands Kommuner gällande livsmedelsupphandling (ca 50 mkr) med avtalsstart 1 maj 2014, då vi anser att det strider mot LOU:s principer om transparens, likabehandling och proportionalitet därför att:

1.  Utvärderingsmodellen

Att inte kräva produktnummer/beställningsnummer per produkt i förfrågningsunderlaget gör det, som vi ser det, omöjligt att utvärdera att de krav som ställs i specifikationen verkligen uppfylls på produktnivå. Det innebär att Kommunerna vid anbudets antagande inte kan veta vilka produkter de faktiskt fått offert på, och det i sin tur betyder att det omöjligen går att veta om de krav som ställs i specifikationen i anbudet är uppfyllda eller ej.

2.  Belastningspriser*

Modellen för användning av belastningspris är svårförståelig och gör likabehandling mellan konkurrerande anbudsgivare omöjlig. Belastningsprisnivån ska utgå från anbudets högsta pris – ett pris som inte finns specificerat i förfrågningsunderlaget.

3.  Tester av produkter

Förfrågningsunderlaget anger att smaktester ska användas vid utvärdering, men här finns endast bristfällig information om hur testning och utvärdering ska gå till.

4.  Prisförändringar

Den modell för prisförändringar som föreslås i förfrågningsunderlaget är svår att använda. Årslånga priser på livsmedel blir mycket komplicerat att beräkna för alla anbudsgivare och det finns en stor risk för att leverantörer inte vill lämna anbud enligt denna modell.

 

* Ett fiktivt pris som används av upphandlande myndighet på produkter för att utvärdera produkter som inte besvarats alternativt ej är jämförbara.


Martin & Servera ämnar överpröva förfrågningsunderlaget från Dalslands Kommuner (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Säffle och Årjäng) gällande livsmedelsupphandling (ca 50 mkr) med avtalsstart 1 maj 2014, då vi anser att det strider mot LOU:s principer om transparens, likabehandling och proportionalitet. Läs om våra motiv för överprövning.

Läs vidare »
V8k1jcsyvohidarvv8yl

Stort intresse för att öka ekologiskt

Pressmeddelanden   •   2013-09-19 13:04 CEST

Martin & Servera utmanar branschen i att öka produktionen och försäljningen av ekologiska produkter för ökad hållbarhet. Anmälningstiden gick ut den 16 september 2013. Glädjande nog har hela 110 företag anmält sig!

Media-no-image

Överprövning av utvärdering av leverantörsintyg i Halmstad

Nyheter   •   2013-06-19 07:40 CEST

Martin & Servera överprövar tilldelningsbeslut för Halmstad Kommuns livsmedelsupphandling. Utvärdering av anbud har skett på ett annat och felaktigt sätt än vad som angivits i kommunens förfrågan, framför allt gällande leverantörsintyg för ställda djurskyddskrav.

Vi anser att ett flertal leverantörsintyg från konkurrerande anbud ej ska godkännas. De är inte verifierade och påskrivna av berörd leverantör i enlighet med de krav som kommunen definierat i förfrågan. Den grossist som tilldelats livsmedelsupphandlingen har skriftligen intygat att leverantörsintygen är signerade av varje leverantör, men det stämmer inte.

Leverantörsintyg är idag utformade på många olika sätt men mycket viktiga i utvärdering av anbuden. Om dessa intyg inte utformas och utvärderas på korrekt sätt finns en uppenbar risk att de tappar sitt värde i offentliga upphandlingar. Det skulle i sin tur skapa en osäkerhet för både leverantörer och upphandlande myndigheter i denna och i kommande livsmedelsupphandlingar.


Martin & Servera överprövar tilldelningsbeslut för Halmstad Kommuns livsmedelsupphandling. Utvärdering av anbud har skett på ett annat och felaktigt sätt än vad som angivits i kommunens förfrågan, framför allt gällande leverantörsintyg för ställda djurskyddskrav.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef Martin & Servera
  • Information & PR
  • voijanchristmsinyla.ioslgemczexsesliussnxa@marticvnservera.se
  • 08-672 84 31
  • 0708-13 64 02

Om Martin & Servera

Marknadsledande restauranggrossist

Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Martin & Servera är ett starkt företag, stora nog att kunna påverka och göra skillnad. Vi fortsätter att driva viktiga frågeställningar inom miljö, djuromsorg och socialt ansvar och är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, BRC, MSC och ASC.

Företaget bildades den 1 januari 2012 efter en fusion mellan Martin Olsson HAB och Servera. Martin & Servera ägs av Axel Johnson AB och familjen Oldmark.