Bpovbgnjkval9kwfi4na

Martin & Serveras sojacertifikatköp stöder farm i Brasilien

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 12:12 CET

Sedan maj 2015 har Martin & Servera en sojapolicy som ska verka för att förhindra ytterligare klimatpåverkan med ett försämrat ekosystem och förhindra att lokala samhällen drabbas negativt av sojaproduktion. I dagsläget säkerställs det genom att vi köper certifikat för den volym soja som används i våra produkter. Vi har nu valt en specifik farm i Brasilien som våra certifikatköp ska stödja.

Ekwicjfgo0z6gvbpswxm

Mats Folkeson ny vd för Galatea Spirits AB vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 14:00 CET

Nu vid årsskiftet träder Torbjörn Sundvall tillbaka från rollen som vd för Galatea. Mats Folkeson (bilden), idag försäljningschef och vice vd i Galatea, blir ny vd.

Media-no-image

Martin & Serveras sojacertifikatköp stöder farm i Brasilien

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 14:50 CET

Martin & Serveras sojapolicy

Sedan maj 2015 har Martin & Servera en sojapolicy som verkar för minskad klimatpåverkan och konsekvenser i ett försämrat ekosystem och negativ påverkan på människors lokala miljö och försörjning.

Vi tar ansvar för att den soja som används i foder för produktionen av våra egna märkesvaror är odlad på ett ansvarsfullt sätt. Det omfattar både soja som används som foder i animalisk livsmedelsproduktion samt sojaprodukter för human konsumtion. För att säkerställa en ansvarsfull odling ska sojan vara certifierad av oberoende tredje part enligt en standard (RTRS, ProTerra eller KRAV), som inkluderar både sociala, miljö- och ekonomiska kriterier. Av praktiska skäl säkerställer vi i dagsläget motsvarande volym certifierad soja genom att köpa certifikat. Vi har dock ambitionen att på sikt gå över till fysiskt certifierad vara.

- Det är viktigt och självklart för Martin & Servera som marknadsledande grossist att ta ansvar i frågan om sojaproduktion, säger AnnaLena Norrman, hållbarhets - och kvalitetsdirektör. - Därför har vi en sojapolicy, därför är vi medlemmar av RTRS, Round Table of Responsible Soy Production och därför kompenserar vi för den soja vi använder genom att köpa sojacertifikat, förklarar hon.

Martin & Serveras sojacertifikatsköp.

Martin & Servera köper nu sin soja från en farm i Brasilien, Progresso Agroindustria Ltda, utvald i samarbete med RTRS.  Britta Ekman, specialist uppförandekod på Martin & Servera berättar att producenten uppfyller Martin & Serveras kriterier för ansvarsfull sojaodling och arbetar med social välfärd för sina anställda, samt barns och kvinnors rättigheter. Dessutom jobbar de aktivt för att förhindra ytterligare avskogning och de är engagerade för biologisk mångfald.

- Vi köper RTRS-certifikat för all soja som Martin & Servera använder i både våra egna märkesvaror och i de produkter vi importerar direkt. Ett långsiktigt mål för oss är att också få fler av våra varumärkesleverantörer att också köpa ansvarsfullt odlad soja till sin produktion, avslutar Britta.

Martin & Servera deltar i den svenska sojadialogen, vars målsättning är att 100 procent av den soja som används eller säljs av svenska företag ska vara ansvarsfullt producerad. Andra aktiva livsmedelsföretag är Arla, Skånemejerier, Kronfågeln, HKScan, ICA, Coop, Axfood och Lantmännen.

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Galatea Spirits, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött, Martin & Servera Solutions och Martin Olsson Cashar.

Sedan maj 2015 har Martin & Servera en sojapolicy som ska verka för att förhindra ytterligare klimatpåverkan med ett försämrat ekosystem och förhindra att lokala samhällen drabbas negativt av sojaproduktion. I dagsläget säkerställs det genom att vi köper certifikat för den volym soja som används i våra produkter. Vi har nu valt en specifik farm i Brasilien som våra certifikatköp ska stödja.

Läs vidare »
A5plugzuwjnphqvpyxab
Tnrha8cwwc8jjoqjcvio

Martin & Servera bygger ny restaurangbutik i Bromma!

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 16:05 CET

Nu har bygget för Martin & Serveras nya restaurangbutik i Bromma påbörjats. Butiken väntas vara klar till våren 2016. Samtidigt byter samtliga Martin Olsson Cashar-enheter i Sverige namn till Martin & Servera Restaurangbutiker.

X7mrhffcttwwqc5arv5e

Martin & Servera Solutions - för innovativa dryckeslösningar på din restaurang

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 08:01 CET

Martin & Servera, med ett brett utbud inom livsmedel och flera specialistbolag i koncernen, förvärvade i somras bolaget 3DAB med dotterbolaget Still Sparkling Star AB. Nu blir 3DAB, tillsammans med Martin & Serveras konceptsäljarorganisation, det nya specialistbolaget Martin & Servera Solutions AB.

Ivpsc9hriwuj0gsyaz4d

Martin & Servera bygger nytt storlager i Enköping

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 08:59 CET

I januari 2017 ska ett nytt klimatsmart lager stå färdigt för inflytt. Då flyttar restaurang- och storköksgrossisten Martin & Servera sina lagerverksamheter från Västerås och Stockholm till Enköping. I och med flytten blir Martin & Servera Enköping kommuns största privata arbetsgivare.

Media-no-image
Frk2xryvbooltcvekehr

Martin & Servera tvingas överpröva Luleå Kommuns upphandling av livsmedel

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 15:16 CEST

Martin & Servera ansöker om överprövning gällande Luleå Kommuns upphandling av livsmedel på grund av brister kopplat till två av de grundläggande upphandlingsprinciperna - likabehandling och transparens. Martin & Servera anser att om utvärderingen gjorts enligt kommunens egen beskrivning i förfrågningsunderlaget skulle tilldelningsbeslutet sett annorlunda ut.

Vid kommunens utvärdering av inkommande anbud togs inte hänsyn till krav i produktspecifikationen som kommunen själv angivit på ett antal avgörande positioner i sitt förfrågningsunderlag samt enligt kompletterande Frågor & Svar.

Som vanligt när vi noterar fel som begåtts vid utvärdering kontaktas ansvariga tjänstemän på kommunen för att uppmärksamma dem på de fel som gjorts. Så gjordes också i detta fall. Vår förhoppning var att detta skulle leda till att utvärderingen gjordes om på ett korrekt sätt. Det har tyvärr inte skett.

Därför tvingas Martin & Servera nu ansöka om överprövning för att få domstolens syn på om Luleå i sin utvärdering brustit enligt två av de grundläggande principerna i LOU, Likabehandlings- och Transparensprincipen. 

Fakta

Upphandlingsvärde Luleå Kommun livsmedelsupphandling25 mkr
Kund idag till Martin & ServeraNej
UtvärderingsprincipLägst pris

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen 3DAB, Galatea Spirits, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Martin & Servera ansöker om överprövning gällande Luleå Kommuns upphandling av livsmedel på grund av brister kopplat till två av de grundläggande upphandlingsprinciperna - likabehandling och transparens. Vår syn är att om utvärderingen gjorts enligt kommunens egen beskrivning i förfrågningsunderlaget skulle tilldelningsbeslutet sett annorlunda ut.

Läs vidare »
Nm0arpz8iez6ps6zwapk
Qsrldzzfikchy8skd06g

Eko-rekord hos Martin & Servera

Nyheter   •   2015-10-06 14:32 CEST

Martin & Serveras försäljning av ekologiska produkter till restauranger och storkök fortsätter att öka. I september 2015 nåddes all time high för andelen eko och miljömärkt för en enskild månad med 13, 8 %. För helåret ligger andelen per sista september på 12,6 %.

Hyp8u7nyxp1tlabbza5c
Qsrldzzfikchy8skd06g

Martin & Servera utmanar för att utveckla vegetariskt på svenska restauranger

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 12:33 CEST

Martin & Servera utmanar restaurangkunder att utveckla erbjudandet för gäster som vill ha mer vegetariska tillbehör och helt vegetariska rätter på menyn. Martin & Serveras Utmaningen 2016 heter "Våga vego". Man vill med tävlingen som verktyg stimulera till ökad kunskap och större engagemang för vegetariska rätter och tillbehör på svenska lunch- och kvällsrestauranger.

Media-no-image
Qsrldzzfikchy8skd06g

Martin & Servera stöttar de svenska mjölkbönderna

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 16:10 CEST

Martin & Servera ger 25 öre per såld liter mjölk, oavsett mejeri, till mjölkbönderna. Initiativet syftar till att lindra den akuta mjölkkrisen i Sverige och stödja den svenska mjölkproduktionen. Det kommer inte att betyda några prishöjningar på mjölk för Martin & Serveras kunder.

Den akuta mjölkkrisen har slagit hårt mot de svenska mjölkbönderna som upplever en hård prispress. En svensk mjölkproduktion och ett starkt svenskt jordbruk är viktigt för vårt land och för Martin & Serveras kunder. Därför har Martin & Servera nu beslutat att 25 öre per såld liter mjölk går direkt till bönderna. Initiativet omfattar all svenskproducerad mjölk som levereras från Martin & Servera till både privata och offentliga kunder och löper mellan 1 oktober till 31 december.

Pengarna öronmärks och går oavkortat till de svenska mjölkbönderna. Administrationen och fördelningen av utbetalningen görs av Martin & Servera i samarbete med LRF.

- Vi ser hur tungt krisen har slagit mot mjölkbönderna. Genom det här extra bidraget hoppas vi hjälpa mjölkbönderna ekonomiskt under en period med stora lönsamhetsproblem. Mjölkpriset till våra kunder kommer inte att höjas, utan det är vi som bolag som tar kostnaden, säger Håkan Åkerström, VD på Martin & Servera.

Det krävs många åtgärder för att förbättra situationen och lyfta den svenska mjölkproduktionen. Denna insats är Martin & Serveras sätt att uttrycka engagemang för de svenska mjölkbönderna.

- Vi vill göra vad vi kan för att stödja de svenska bönderna i den akuta situation som har uppstått, även om det betyder en kostnad för oss som bolag. Vi erbjuder också möjligheten för våra kunder att bidra med ytterligare 25 öre per såld liter med hjälp av vår fördelningsmodell, fortsätter Håkan Åkerström.

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen 3DAB, Galatea Spirits, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Martin & Servera ger 25 öre per såld liter mjölk, oavsett mejeri, till mjölkbönderna. Initiativet syftar till att lindra den akuta mjölkkrisen i Sverige och stödja den svenska mjölkproduktionen. Det kommer inte att betyda några prishöjningar på mjölk för Martin & Serveras kunder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef Martin & Servera
  • Information & PR
  • chpmriczuuduvbyzvpstgjgwuzswina.wamdgemgzeeodoliusibsu@mdrckarqkwsaqhstiifamjinsyvwaxjerveraof.snce
  • 08-672 84 31
  • 0708-13 64 02

Om Martin & Servera

Marknadsledande restauranggrossist

Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen 3DAB, Galatea Spirits, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar deras vardag och förbättrar deras affär.

Företaget bildades den 1 januari 2012 efter en fusion mellan Martin Olsson HAB och Servera. Martin & Servera ägs av Axel Johnson AB och familjen Oldmark.

Adress