Skip to main content

Det är dags att prata nu Sven Å Christiansson!

Blogginlägg   •   Nov 20, 2013 14:55 CET

Som både psykologkollega och kollega i den akademiska världen, om än på annan ort, så vill jag uppmana dig Sven Å Christiansson, att börja berätta din sida av det som beskrivs i Dan Josefssons bok ”Mannen som slutade ljuga".

Jag har i media kunnat följa rapporteringen och inte minst hur man från medias sida, utan att lyckas, söker kontakt för att höra din version. Aftonbladet beskriver i förra veckan hur du vägrar att starta din föreläsning på Socionomdagarna så länge reportern finns i salen, trots att de likt alla andra löst deltagaravgift. Du har helt enkelt gjort dig oanträffbar.

Det finns många anledningar till varför det är dags att träda fram.

Främst för Sture Bergwalls skull så klart. Han förtjänar att få höra hur du resonerade under den långa process som varit. Han bör få veta vad som gjorde att du, och andra, gjorde de val ni gjorde.

Men träd fram även för oss, dina kollegors skull och den vetenskap som vi faktiskt gemensamt företräder; Psykologin.

Vi är många som likt du både brinner för vår vetenskap, tror på den, och ser potentialen med den i en rad olika sammanhang i samhället. Vi tror att vi kan göra nytta och att våra tjänster och vår kunskap behövs.

Vi vill kunna fortsätta brinna och fortsätta arbeta med psykologin i våra respektive värv. En förutsättning för detta är dock att människor har förtroende för den, förtroende för psykologin som vetenskap och psykologen som profession. Det som händer nu Sven Å, det är att förtroendet skadas avsevärt. Det som händer nu, när du väljer att hålla dig undan, är att din tystnad och den förtroendebrist som fler och fler uttrycker för dig, även spiller över på oss andra psykologer och psykologin som vetenskap.

Det är möjligt att du känner att det inte spelar dig någon roll för dig, att du är dömd på förhand av Josefssons bok och att du inte har någon chans att bli behandlad rättvist. Kanske är det så, jag vet inte. Det får vi heller inte veta, om du fortsätter tiga.

Jag, som kollega, tror att vi skulle kunna återupprätta förtroendet för vår profession och för vår vetenskap om du valde att berätta, och inte som nu genom tystnad bidra till att spä på misstänksamheten. Ge oss den chansen.

Jag skulle verkligen uppskatta om du ville berätta nu.

Men framför allt, jag tror att Sture Bergwall skulle uppskatta det ännu mer.


Mattias Lundberg
Leg. Psykolog

Docent i psykologi