Skip to main content

Håll koll på titlarna - om patientskydd inom psykologisk behandling #psykologiåtfolket

Blogginlägg   •   Apr 05, 2012 08:08 CEST

De senaste dagarna har jag deltagit i vad som förhoppningsvis blir en lång diskussion om den oreglerade marknaden av psykologiska interventioner som finns i Sverige idag. Se debattartikel i SvD HÄR och inslag i SVT´s Debatt HÄR.

Diskussionen som förts hittills har varit koncentrerad på att ställa olika grupperinger mot varandra. Ex psykologer mot coacher. Det är naturligtvis medialt tilltalande att göra så och det kanske behövs för att få upp diskussionen på bordet.

Väl där bör dock diskussionen handla om något annat, nämligen det ansvar som Regering och Riksdag har för att säkerställa trygghet för hjälpsökande, eller åtminstone minimera risken för att personer kommer till skada. Idag är den psykologiska marknaden helt oreglerad. Vem som helst kan utsätta människor för olika former av psykologiska behandling, med eller utan någon som helst utbildning. Förutom för personer med legitimation från Socialstyrelsen finns heller tillsyn, inga anmälningsmöjligheter, ingen lagstadgad tystnadsplikt mm. Listan kan göras lång över bristen på patientskydd inom detta område.

Sverige har alltid haft och följt en försiktighetsprincip. Oavsett om det är ett fåtal bilar av en viss modell som visat sig ha problem, har hela serien återkallats. Om ett läkemedel visat sig ge biverkningar för ett fåtal, drar man in läkemedlet för att inte riskera patientsäkerheten. En bra och nödvändig princip.

När det gäller det psykologiska behandlingsområdet, då är det snarare tvärtom. Budskapet är snarast "Om det kanske funkar på ett några få, då chansar vi!".

Det känns inte Sverige, det känns inte bra!

_____________________________________________________

Bilden ovan är en sammanställning av några av de patiensäkerhetsbrister som finns relaterat till olika titlar som används inom det psykologiska arbetsområdet. Bilden är framtagen av Sveriges Psykologförbund.