Skip to main content

Om Lundsbergs pedagogiska inkompetens #lundsberg

Blogginlägg   •   Aug 28, 2013 18:53 CEST

I dag valde Skolinspektionen att stänga Lundsberg som ett resultat av den senaste skandalen. Bra.

Det fick helt enkelt vara nog nu.

Mitt i den storm som nu råder, där vi kan läsa om chockade elever och tigande styrelse vill jag dock lyfta frågan om skolans pedagogiska kompetens, eller det som snarast måste vara en brist på den.

Lundsberg är en skola, och på skolan finns det lärare och skolledning som är utbildade på att, förmedla budskap, möjliggöra förståelse för komplexa samband, stimulera kritiskt tänkande och så vidare.

Det borde inte vara några som helst problem, att om viljan fanns verkligen kunna förmedla innebörden i den kritik som Skolinspektionen tidigare haft, möjliggöra förståelse för samband mellan beteende, värderingar och människosyn, eller för den delen stimulera kritiskt tänkande till gamla traditioner och Lundsbergs-anda.

Av någon anledning har den pedagogiska kompetensen på skolan inte räckt till. Och är det så, att man helt enkelt inte är kompetent att lära ut, måste man ifrågasätta hur man kunnat uppnå de skolresultat man gjort under åren.

Om nu detta INTE är orsaken, kan jag inte se annat än att viljan till förändring saknats. Att man från Lundsbergs sida faktiskt velat bevara sina traditioner. Alla traditioner.

Jag hoppas faktiskt att de är pedagogiskt inkompetenta, men tror det inte…tyvärr!