Skip to main content

"Jäkla Människa" - nu även som kurs med Mattias Lundberg som kursledare.

Nyhet   •   Jan 16, 2012 10:31 CET

Mattias Lundberg och Janne Bylund drar fulla hus med sin föreläsningsföreställning "Jäkla Människa" Nu kommer Mattias Lundberg även att ge en heldagskurs med fokus på personlighet, roller och jobbiga människor på arbetet.

Att behovet av kunskaper kring hur människor fungerar är stort, syns inte minst på antalet besökare på Lundbergs & Bylunds föreläsningsföreställning "Jäkla Människa" som kommer att ges ett 10-tal gånger våren 2012. Men behovet är större än så, så stort att ämnet även kommer att behandlas under en 8-timmars kurs under ledning av Mattias Lundberg:

-"Det är många som hör av sig efter min och Jannes föreläsning och vill ha fördjupade kunskaper kring hur och kanske mest, VARFÖR vi gör som vi gör, säger Mattias Lundberg och fortsätter:

-"Det är denna efterfrågan som gör att det skall bli kul att få möjlighet att dela av mig mina kunskaper.

Kursen skall dock inte bara handla om jobbiga människor.

-"Nej vi skall bredda fältet lite, tala om individuella skillnader och hur det påverkar hur vi beter oss. Dessutom skall vi prata om roller och rollfördelning och vad de får för effekter. Vi skall dock lägga stor tyngd på de situationer kursdeltagarna själva befinner sig i och de besvärliga människor de har att göra med.

Eva Rosengren, VD för Lära för Livet som står som arrangör för kurserna är mycket nöjd med att Mattias Lundberg accepterat att ge vårens kursen i Umeå och Stockholm:

-"Ingen är bättre rustad än Mattias Lundberg att hålla kurs om hur du ska hantera besvärliga människor. Med förankring i vetenskap och forskning samt praktiska exempel visar Mattias vilka olika personligheter och beteendemönster du kan träffa på bland dina medarbetare – och hur du bör agera för att underlätta arbetssituationen. Den här kursen borde alla chefer gå."

Kursen löper över två dagar, från 12.00 dag ett till 12.00 dag två, där deltagarena kan räkna med hög interaktivitet och mycket konkret arbete med egna aktuella frågeställningar.

Vårens kurser ges i Umeå 21-22 maj och i Stockholm 24-25 maj.

För anmälan kontakta Lära för livet.

För mer information, kontakta Mattias Lundberg, 070-3154078, mattias@aplato.se