Skip to main content

Natur - en självklar ingrediens i rehabiliteringsarbetet

Nyhet   •   Sep 01, 2014 05:50 CEST

Grön rehabilitering är det begrepp som historiskt har använts och används ofta fortfarande, men nu används också begreppet Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Sedan sex år samarbetar Region Skåne med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, som studerar effekten av naturens läkande kraft i kombination med medicinska insatser.

Region Skåne genomför nu tillsammans med SLU Alnarp ett NUR - projekt som direkt riktar sig till strokepatienter som tidigare vårdats inom den Neurologiska verksamheten vid Skånes Universitetssjukhus.  

Tidigare genomförde SLU projektet NUR på landsbygd. Detta gjordes tillsammans med Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Projektet vände sig till personer med långvarig sjukskrivning på grund av lätt till måttlig psykisk ohälsa. Man erbjöd olika aktiviteter i naturmiljö på gårdar med fokus på det friska och inte det sjuka hos deltagarna. Nu har detta projekt lämnat projektformen och blivit en del av den ordinarie vården.

Grön Rehabilitering på landsbygden är även en viktig del av landsbygdsutvecklingen och den regionala utvecklingen. Det är väsentligt att fortsätta detta arbete

Vid Centralsjukhuset i Kristianstad har man på en avdelning låtit naturen komma till avdelningen genom att smycka den utifrån ett naturperspektiv. Inom slutenvården är det viktigt att det ges möjlighet att få naturen till avdelningen, men också att man som patient kan komma ut i en grön miljö.

För kommande mandatperiod vill vi inom Miljöpartiet:

-Etablera trädgårdar inom all slutenvård i psykiatrin

-Anställa personer, koncerncentralt inom Region Skåne, som har kunskap om grön rehabilitering för -utveckling av området inom all vård

-Avsätta 3 miljoner kronor årligen som kan avropas för utsmyckning av avdelningar grön riktning

-Region Skåne skall erbjuda fortbildningar och populärföreläsningar inom området

-Införa vårdhundar som en del av ordinarie vårdform inom exempelvis palliativ vård, psykiatri och habilitering.

-Införa egenremiss till de inom verkande enheterna inom grön rehab 

-Att för framtiden inkludera att de verksamheter som bedriver grön rehab skall ha genomgått en certifierad utbildning kring NUR 

För mer info:

Anette Mårtensson, regionkandidat

a.martensson.mp@gmail.com alt anette.martensson@mp.se

0762 - 35 27 23

Aina Andersson, regionkandidat

aina.andersson@skola.trelleborg.se alt aina.andersson@mp.se

0736 - 22 45 35