Skip to main content

15 miljoner i stöd till idéburna organisationer i Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2018 06:18 CET

Nu står det klart vilka satsningar på idéburna organisationer som Folkhälsoberedningen gör inför 2019. Bris, Skånes idrottsförbund och Spelberoendes förening är några av de organisationer som får bidrag inför 2019 av Folkhälsoberedningen i Region Skåne.

– De idéburna organisationerna spelar en viktig roll i vårt samhälle. Både som plats för möten, utveckling och i samhällsdebatten. Inför 2019 ger vi bidrag till en stor bredd av verksamheter, vilket jag är mycket glad för, säger Ida Nilsson (MP), avgående ordförande i Folkhälsoberedningen.

Inför verksamhetsåret 2019 föreslår Folkhälsoberedningen att ge stöd till åtta satsningar:

  • Skåneidrotten beviljas stöd om 12,7 miljoner kronor för att stödja, företräda och utveckla distriktets idrott.
  • Bris region Syd beviljas stöd om 500 000 kronor, vilket är betydligt mer än innevarande år. De senaste tre åren har samtalen till Bris ökat och psykisk ohälsa har varit den vanligaste kontaktorsaken.
  • Friluftsfrämjandet region Syd beviljas 270 000 kronor för att stimulera den positiva medlemsutvecklingen.´
  • Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), 200 000 kronor för att stärka föräldrar och anhöriga till ungdomar med missbruksproblem.
  • Skånes föreningar tilldelas 75 000 kronor. För att utveckla och sprida samverkansprocesser i och kring den idéburna sektorn.
  • Skånes nykterhetsförbund (SNF), får 700 000 kronor för utåtriktat arbete föräldrautbildningar och drogpolitiskt arbete.
  • Spelberoendes förening tilldelas 450 000 kronor. För att ge spelberoende och anhöriga/medberoende möjlighet att träffas för att kunna ge varandra stöd. Information och föreläsningar.
  • Verdandi Skåne 40 000 kronor. För att bedriva socialpolitisk verksamhet, opinionsbildning för ett alkohol- och drogskadefritt samhälle med målgruppen människor i utsatthet.

Region Skåne beviljar ekonomiskt verksamhetsstöd till föreningar vars verksamhet är länsöverskridande. Målsättningen är att föreningens verksamhet ska bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet.

Pengar till sociala investeringar
Vid sitt möte fredagen den 23 november beslutade Folkhälsoberedningen dessutom att fördela drygt 600 000 kronor till två projekt som arbetar med sociala investeringar under 2018.
Det handlar om projekten ”NN”, Nyföretagar-centrum Sydöstra Skåne (262 000 kronor) och Kulturcentrum Skåne för projektet ”Bokcirkel i lättläst – Så här gör vi” (359 450 kronor).
Grundtanken med en social investering är att, genom investeringar i förebyggande arbete och tidiga insatser, bryta negativa händelseförlopp i livet, särskilt hos barn och unga. Investeringen ska resultera i mänskliga vinster och/eller minskade kostnader senare i livet.

Under fredagen höll Folkhälsoberedningen sitt sista möte i sin nuvarande form. Folkhälsoberedningens uppdrag har varit att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och därmed bidra till utveckling, tillväxt och välfärd i regionen. Särskilt fokus under 2018 har varit på en mer jämlik hälsa, barn och ungas hälsa, psykisk hälsa samt en ökad samverkan med idéburen sektor.

Slutgiltigt beslut om satsningarna tas av regionstyrelsen den 29 november.

För kommentarer, kontakta
Ida Nilsson, ordförande Folkhälsoberedningen
Tel: 073-413 47 47
Pressbild Ida Nilsson

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida