Skip to main content

Ett tack till valarbetare och gröna väljare!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 14:34 CEST

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till alla valarbetare och väljare som gjort den gröna valrörelsen möjlig i Skåne. Miljöpartiet har gått fram i flera av Skånes kommuner. Vi håller ställningen i Region Skåne. Det visar att de gröna idéerna står starkt på egna ben trots att det blåser kalla politiska vindar. Vi står för värmen i politiken och kommer att göra så även i framtiden. För Region Skånes del innebär detta att Miljöpartiet kommer att ta ansvar för att en ny majoritet kan bildas. Politik är på allvar och i detta läge måste alla krafter som står för öppenhet och tolerans ta sitt ansvar, även över blockgränserna. Miljöpartiet kommer i framtida förhandlingar att fortsätta driva de frågor som varit bärande i vårt valmanifest. Framtidens vård och kollektivtrafik är viktig för många. Vi kommer att göra vårt yttersta för att även fortsättningsvis driva en ansvarsfull politik präglad av solidaritet med natur, människa och kommande generationer. Vi förväntar oss nu att alla antirasistiska partier är beredda att samarbeta för att säkra en human och öppen politik.


Petter Forkstam, ordförande i Miljöpartiet Skåne

Anders Åkesson, gruppledare MP Region Skåne

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida