Skip to main content

Fler skånska kommuner bör bli fristäder för kulturarbetare

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 04:00 CEST

Malmö är idag en av sju fristäder i Sverige. Sammanlagt erbjuder 40 städer runtom i världen en trygg och säkrad plats för kulturarbetare att verka på när situationen blivit för farlig i det egna landet. Men vi måste bli fler.

Överallt i världen förföljs regimkritiska människor. Att vara kritisk och använda det fria ordet som vapen är i många länder förenat med livsfara. Exemplet med de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar mer än väl vilket öde som kan vänta den som vågar trotsa odemokratiska regimer eller avslöjar korruption och maktmissbruk.

- Att erbjuda dessa människor en fristad och en plats där de kan fortsätta sin verksamhet borde vara en självklarhet. Det är lika mycket en solidaritetshandling som ett sätt att på allvar visa att kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är ett globalt ansvar och att det viktiga arbete som bedrivs angår även oss, säger Yngve Petersson Miljöpartiet de Gröna i Skåne.

Genom fristadsnätverket ICORN erbjuds författare i behov av exil på grund av hot och förföljelser ett tvåårigt vistelsestipendium. Redan nu är  Göteborg, Stockholm, Uppsala, Växjö, Sigtuna, Skellefteå och Malmö (genom Region Skåne) med i nätverket och möjliggör därmed en trygg vardag för den som på grund av sitt yrke är förföljd i hemlandet. Men fler fristäder behövs.

Miljöpartiet i Lund och Helsingborg har redan motionerat i frågan. Vi uppmanar nu ännu fler skånska kommuner att ta ansvar för yttrandefriheten och visa solidaritet med dem vars röster annars skulle ha mycket svårt att höras.  

- Kulturarbetare världen över blir förföljda, hotade och fängslade för att de brukar sitt fria ord. Fler partier och skånska kommuner bör ta möjligheten att hjälpa dem genom att stödja vårt förslag, säger Yngve Petersson.


Yngve Petersson (MP)

Ordförande Kulturnämnden Region Skåne

yngve.petersson@mp.se

0705.15 80 38


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida