Skip to main content

Giftiga miljöpartister vill kunna välja bort kemikalier

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 09:06 CEST

För att få liv i den bortglömda valfrågan giftfri miljö gick sex skånska miljöpartister till Lunds Universitet för att se hur mycket kemikalier som trängt in i deras kroppar. Resultatet blev illavarslande. I testerna som sökte efter 42 olika kemikalier hittades 37.

-Det är lika olustigt som det är viktigt att få resultaten svart på vitt. Inga av dessa kemikalier hör ju hemma i kroppen. Självklart ställer man sig massor av frågor. Hur har jag fått i mig de här och vad kan jag göra för att undvika dem, säger Mätta Ivarsson, toppkandidat till regionfullmäktige i Region Skåne.

Bland kemikalierna som hittades fanns pesticider, ftalater och perfluorerade alkylsyror. Ämnen som är hormonstörande och cancerogena och som i vissa fall stannar i kroppen väldigt länge. En av testdeltagarna som hade flera höga halter var Regionråd Anders Åkesson. Däribland triklosan, ett ämne som tidigare var vanligt förekommande i tandkräm och bisfenol A som man bland annat kan hittas i kassakvitton.

Miljöpartiet i Region Skåne är starkt kritiska till hur regeringen hanterat frågan giftfri miljö. De menar att regeringen inte har verkställt flera av de förslag expertmyndigheten Kemikalieinspektionen tagit fram och att det tvärtom blivit enklare att till exempel sprida bekämpningsmedel med kemikalier på jordbruken.

-Vi förstår inte alliansregeringens ointresse att skapa en giftfrimiljö. Men i väntan på att de ska agera finns det en hel del vi kan göra för att Region Skåne ska bli mer kemikaliesmart, säger Anders.

Förslagen som Miljöpartiet lyfter fram är att Region Skåne ska inrätta ett Kemikalieråd för att öka kunskapen i regionen. De vill också ställa krav vid upphandlingen av plaster och elektronik samt öka andelen ekologisk mat i Regionens regi. Mer resurser ska ges till de som forskar om kemikalier och dess effekter.

-Inte minst måste mer kunskap fram om hur kemikalierna agerar tillsammans, genom den så kallade cocktaileffekten. Det behöver bli enklare att som konsument välja, att göra medvetna val. Vi vill att man ska kunna välja bort kemikalier och därför vill vi att Region Skåne medverkar till att ta fram en Skånsk app för kemikaliefria val i butiken, säger Mätta.


Bilaga:

PM om vad regionen kan göra för att skapa en giftfri miljö


Kontakt:

Anders Åkesson, Regionråd (MP) Region Skåne

044-309 32 86

anders.akesson@skane.se

Mätta Ivarsson, kandidat till regionfullmäktigt (MP)

0709-14 47 21

matta.ivarsson@mp.se

Emil Samnegård, politisk sekreterare,

044-309 32 48

emil.samnegard@mp.se


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida