Skip to main content

Inför dagens regiondebatt i Sveriges Radio

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 05:30 CEST

Anders Åkesson (MP) kommer att delta i dagens debatt i Sveriges Radio för Miljöpartiets räkning .

I vanlig ordning har Moderaterna och Socialdemokraterna utsett sig själva till valets huvudmotståndare. Men vid en närmare genomgång av de bägge partiernas valmanifest ser man det finns ofinansierade förslag.  Klimatfrågan, psykiatrin och klimatfrågan inte får det genomslag som är nödvändigt.

Psykiatrin och det förebyggande hälsoarbetet är dessvärre inte särskilt prioriterat. Det finns inga förslag att läsa. Man verkar blunda för att den psykiska ohälsan i Skåne ökar, speciellt bland unga. Region Skåne måste ta höjd för att bemöta detta, säger Anders Åkesson (MP)

Socialdemokraterna har i sitt valmanifest enbart fokuserat på vården. Det är en viktig fråga men Region Skånes ansvar är större än så. Det är olyckligt att socialdemokraterna inte lyfter fram folkhälsosatsningar eller psykiatrin. (S) presenterar satsningar för miljarder sitt vårdmanifest men har trots att man har aviserat en skattehöjning på 40-50 öre har man inte finansiell täckning för sina förslag.

Moderaterna går till val på flera vårdval och en satsning på cancervården för 250 miljoner kronor årligen. Det blir en miljard på en mandatperiod. Cancervården behöver förstärkas, men frågan är hur det ska betalas.

-   Det håller inte att peka på osäkra konjunkturberäkningar om ökad tillväxt och tro att man har säkrat finansiering för sina satsningar, säger Åkesson

Moderaterna är dessutom villiga att lägga stora summor på att göra ett ohållbart trafiksystem än mer ohållbart. Man vill bygga ytterligare körfält på vägarna E6 och E22 in mot Helsingborg, Malmö och Lund. Moderaterna vet att detta inte kommer att ske utan medfinansiering från regionen, ändå presenterar man inte en krona i sitt valmanifest. Med tanke på att Moderater och Socialdemokrater redan har pytsat in 800 lånade miljoner i ombyggnaden av väg E22 i förskottsbetalning så lär notan bli saftig.

Miljöpartiet öppnar för en skattehöjning på 30 öre under 2015. Detta ger ca 750 miljoner i förstärkning till regionens kassa. Med dessa pengar vill Miljöpartiet förstärka den nära vården och psykiatrin.  För att i högre grad förebygga ohälsa måste en procent av sjukvårdbudgeten satsas på preventiva insatser. Istället för att satsa på nya motorvägar ska dessa resurser gå till att klimatsäkra Skåne. Det är dessa klara besked som Miljöpartiet kommer att ge i dagens debatt. Vi önskar samma besked av debattens självutnämnda huvudmotståndare.


Kontakt:

Anders Åkesson
Gruppledare (MP), Region Skåne
044-309 32 86
anders.akesson@skane.se

Stefan Brandt
Politisk sekreterare (MP), Region Skåne
044-309 34 62
stefan.brandt@skane.se


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida