Skip to main content

Ja till MP-förslag om förlossningsrädsla

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 08:11 CEST

Föd med en barnmorska du känner! Det kan bli verklighet för gravida med förlossningsrädsla i Skåne i framtiden. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom Miljöpartiets förslag att utreda hur ett system där gravida kan få träffa samma barnmorskor både innan, under och efter förlossningen kan införas i Region Skåne.

Samma barnmorska hela vägen – det är kärnan i det förslag som Miljöpartiet lagt fram i Region Skåne. Inspirationen kommer från ett framgångsrikt försök på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där gravida erbjuds att träffa ett team med samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen.

Under 2018 förbereddes ett liknande försök på kvinnokliniken i Helsingborg i samarbete med en privat barnmorskemottagning, men trots att rekryteringen av barnmorskor redan var i gång satte Region Skåne i sista stund stopp för planerna. Anledningen var ett överklagande från en annan barnmorskemottagning.

Det fick Miljöpartiet att reagera och lämna in en motion om att skyndsamt starta upp försöket i Helsingborg igen och samtidigt utreda hur metoden kan införas på övriga sjukhus med förlossningsavdelningar i Region Skåne.

På  hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde igår onsdag sade den styrande Alliansen nej till att sätta igång projektet i Helsingborg så snabbt som möjligt, men ställde sig bakom förslaget att utreda införandet av metoden.

– Det är ett välkommet första steg för att fler gravida ska få hjälp vid förlossningsrädsla. Det är väldigt positivt att nämnden säger ja till att utreda metoden, även om det är synd att projektet på Helsingborgs lasarett inte kan komma igång direkt. Det som fungerar i Stockholm kan självklart fungera även i Skåne, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Försöket på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge – som går under namnet ”Min barnmorska – Huddinge” – har fått stor uppmärksamhet i media. Alla gravida kan delta, men metoden riktar sig framförallt till de som är rädda för förlossningen. Ett team med tre barnmorskor följer den gravida under graviditeten, förlossningen och eftervården. Därmed känner den gravida redan barnmorskan som bistår vid födseln.

– Vinsten för de här kvinnorna blir enorm. I Huddinge har metoden lett till att flera kvinnor avstått från planerade kejsarsnitt och vi vet att antalet förlossningsskador minskar. Miljöpartiet ser det som självklart att stödet till de här kvinnorna stärks, särskilt som en svår förlossning kan leda till men för livet, säger Mätta Ivarsson.

Precis som i Huddinge vill Miljöpartiet att metoden framförallt ska erbjudas de kvinnor som har förlossningsrädsla.

– Det finns en stor grupp gravida som känner att de inte får den hjälp de behöver, varken före eller efter förlossningen. Vården måste bli bättre på att lyssna på de kvinnorna. Nu hoppas vi att den här metoden i framtiden kan erbjudas på alla skånska sjukhus med förlossningsavdelning, säger Mätta Ivarsson.

Motionen kommer att behandlas i regionfullmäktige under hösten.

För mer information, kontakta:

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072 – 552 51 08

Pressbilder på Mätta Ivarsson finns här.

Läs motionen och motionssvaret nedan.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida