Skip to main content

Kultur på recept - en rehabiliteringsväg bland flera

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2014 05:55 CEST

Miljöpartiet de Gröna vill se en mångfald av rehabiliteringsåtgärder, för att på bästa sätt hitta rätt väg för den enskilde som drabbats av ohälsa. Att både natur och kultur är områden som i hög grad bidrar till människors välbefinnande är välkänt och kan vara den helande länken vid sjukdom.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. På samma sätt har också forskningen kunnat visa på att dessa kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet och minska behovet av mediciner. Kultur sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre vårdrelation och kommunikation mellan vårdare och patienter. Rent allmänt kan sägas att kulturen kan ta mycket större plats i samhället, än enbart den roll som vi ofta är vana vid att se kulturen som.

Region Skåne bedriver forskningsprojektet Kultur på recept 2.0 Skånemodellen tillsammans med bland annat Helsingborgs stad där kultur i är en rehabiliteringsform. Man vänder sig till patienter som är sjukskrivna eller löper risk att bli det.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. För att klara av dessa behövs långsiktigt arbete, nya metoder och otraditionella samarbeten. En nyckel till framgångsrikt arbete är samverkan över politikområden, som hälso- och sjukvården och kulturen.

Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla Kultur på recept där sjukskrivna får en kulturordination under tio veckor. Det som drivits i projektform i Helsingborg är nu dags att utvidga så att fler skåningar får ta del av denna rehabiliteringsform och på sikt blir en del av vårdcentralernas utbud i Skåne.

Yngve Petersson (MP)

Ordförande i kulturnämnden i Region Skåne

0705 15 80 38

yngve.petersson@skane.se

Läs mer om vår politik här!


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida