Skip to main content

Miljöpartiet kräver tydligare nej mot gruvor på Österlen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 13:14 CET

Region Skåne måste tydligare säga nej till den planerade provborrningen efter vanadin och andra mineraler på Österlen och i delar av mellersta Skåne. Därför vill Miljöpartiet att Alliansstyret inleder en dialog med viktiga aktörer som idag förespråkar gruvdrift.

I en debattartikel i Sydsvenskan i söndags menade Sydsvenska handelskammaren att det är oansvarigt att inte tillåta provborrning efter vanadin i Skåne.

Med anledning av debattartikeln vill Miljöpartiet veta vad alliansstyret gör för att förmedla de negativa konsekvenserna av borrningar i alunskiffer. I en fråga till regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) på dagens sammanträde i regionfullmäktige uppmanas styret att ta initiativ till ett möte med handelskammaren.

– Sydsvenska handelskammaren är en väldigt viktig aktör för Skåne, men tyvärr verkar deras syn på provborrningarna vara på kollisionskurs med Region Skånes. Därför vore det bra med en dialog för att förmedla hur Region Skåne ser på den planerade mineralbrytningen, säger Thomas Hansson, ledamot för Miljöpartiet i regionala utvecklingsnämnden.

Gruvbrytning i alunskiffer har visat sig vara särskilt känsligt. När alunskiffern bryts sönder bildas svavelsyra som frigör ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen, med risk att vattendrag, grundvatten och hela markområden förgiftas under lång tid. Miljöpartiet kräver därför att all mineralbrytning i alunskiffer förbjuds.

– Provborrningarna och de planerade gruvorna hotar jordbruket, livsmedelsproduktionen, turismen och miljön. I december tog regionstyrelsen beslut om att verka mot gruvorna och det vore därför bra vi kan få med oss så många aktörer som möjligt på den linjen, säger Thomas Hansson.

För mer information, kontakta:

Thomas Hansson, ledamot för Miljöpartiet i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden.
telefon: 0709 – 47 26 77

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida