Skip to main content

MP: Andra chans för Alliansen i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 16:05 CET

Miljöpartiet kräver att beslutet om de kraftiga nedskärningarna i kollektivtrafiken skjuts upp. När kollektivtrafiknämnden imorgon ska klubba beslutet kommer Miljöpartiet att yrka på återremiss.

– Vi kommer föreslå att beslutet skjuts upp. Neddragningarna försvårar många skåningars vardag och slår hårt mot den skånska landsbygden. Då är det minsta en kan begära att Alliansstyret gjort en ordentlig analys av förslagen, säger Kami Petersen, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Miljöpartiet.

Sedan beslutet om de kraftiga besparingarna på Skånetrafiken offentliggjordes har protesterna varit massiva. Resenärer och pendlare har reagerat starkt, men även hos lokalpolitiker är ilskan stor. ”Helt oacceptabelt”, ”det har inte gjorts någon form av analys vilka konsekvenser det här får” och ”vi har inte blivit informerade” är några av kommentarerna från borgerliga lokalpolitiker i Skåne.

– Alliansstyret har inte ens sina egna partikollegor med sig i det här. De har överhuvudtaget inte fört någon dialog med de kommuner som drabbas. Inga analyser har gjorts över hur resenärerna påverkas. Därför hoppas vi att Alliansen tar den här chansen att få tid göra en ordentlig analys, säger Kami Petersen.


För mer information, kontakta:

Kami Petersen, Miljöpartiets ledamot i kollektivtrafiknämnden,
telefon: 0708 – 93 69 00


Fakta:

  • Enligt Allianspartiernas förslag på budget för kollektivtrafiknämnden måste Skånetrafiken spara 55 miljoner kronor.
  • För att klara det föreslås försämrad trafik på nästan 60 busslinjer. På flera linjer glesas trafiken ut, på vissa dras hållplatser in och på andra försvinner morgon- och kvällstrafiken.
  • Samtidigt ska månadskortet i flera skånska städer bli 100 kronor dyrare enligt Alliansens förslag.
  • Regionbidraget till kollektivtrafiknämnden höjdes i Miljöpartiets budget med 421 miljoner kronor i budgeten – 60 miljoner kronor mer än i Alliansens.
  • ”Helt oacceptabelt” är ett citat från Peter Johansson (M), kommunalråd i Kristianstad, i Kristianstadsbladet den 4 februari, med anledning av kommunen inte blivit informerad. ”Det har inte gjorts någon form av analys vilka konsekvenser det här får” sades av Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, i Sydsvenskan den 6 februari. ”Vi har inte blivit informerade” är ett citat från Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Svalöv, i Lokaltidningen den 5 februari.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida