Skip to main content

"Planerad vård - en självklar rättighet"

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 06:00 CEST


Papperslösa och gömda flyktingar ska ha rätt till planerad vård och inte som idag - bara den vård som inte kan anstå. MP Skåne menar att det är en fråga om solidaritet och medmänsklighet. Detta är ett viktigt krav i kommande förhandlingar.

Svensk lag fastslår alltså att alla människor ska ha lika rätt till god vård. Men tyvärr ser verkligheten
annorlunda ut.

- Idag är rätten till vård kopplad till din medborgarstatus. Det innebär att den som har uppehållstillstånd får annan vård än den som är flykting. Detta är oacceptabelt. Vård skall ges på samma villkor. Att utöka papperslösas och asylsökandes rätt till vård så att den omfattar planerad vård och inte enbart akut vård kommer vara ett tydligt krav om vi gröna kommer i förhandlingar, säger Anders Åkesson miljöpartiet de gröna Skåne.

År 2008 fick asylsökande och papperslösa i Skåne rätt till omedelbar vård, enligt ett då nydanande beslut i regionen. Policyn har idag omvandlats till nationell lag. Den läkare som kommer
i kontakt med en sjuk person är i dag, enligt den nya lagen om vård för papperslösa som trädde i kraft 1 juli 2013, skyldig att ge patienten subventionerad vård som inte kan anstå. Papperslösa barn får dessutom numera rätt till vård på lika villkor som alla andra i Sverige.

- Tidigare beslut är ett otroligt viktigt steg i helt rätt riktning. Tidigare fick endast papperslösa rätt till
akut vård och var tvungen att betala hela kostnaden själv. Men vi menar att även planerad vård ska ses som en självklar rättighet, säger Anette Mårtensson Miljöpartiet de gröna Skåne.

Anders Åkesson (MP)

Regionråd i Region Skåne med sjukvårds - och tandvårdsansvar

anders.akesson@mp.se

0705-173286

Anette Mårtensson (MP)

Regionkandidat

076-2352723

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida