Skip to main content

​​​Plasten oroar 8 av 10 skåningar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 08:22 CET

Mängden plast i vår vardag oroar majoriteten av de boende i Region Skåne. Det visar en ny opinionsundersökning. Där framgår att 8 av 10 skåningar oroas av plastanvändningen.

I undersökningen, som gjorts av analysföretaget GFK Norm, tillfrågades drygt 2 000 slumpmässigt utvalda skåningar om sin inställning till plast. 31 procent svarade att de är mycket oroliga och 48 procent att de är ganska oroliga. Samma undersökning visar att varannan invånare i Region Skåne anser att det behövs fler insatser för att säkerställa skåningarnas tillgång till rent vatten.

– Att 8 av 10 känner oro för plastanvändningen är en anmärkningsvärt hög siffra. Det visar att vi måste lägga in ytterligare en växel i kampen mot plasten, säger regionråd Dolores Öhman (MP).

Plast produceras av olja, som är en ändlig resurs. Ändå har den globala årsproduktionen fördubblats under de senaste 15 åren. Så mycket som hälften av all plast som produceras används till engångsartiklar. Nu krävs djärva politiska beslut. Därför presenterar Miljöpartiet i Skåne en lång rad förslag på hur man kan ta sig an plastproblematiken. Region Skåne är en stor aktör med många anställda och en omfattande verksamhet. Regionen bör leda utvecklingen, föregå med gott exempel och inspirera skåningarna genom konkreta tips.

Miljöpartiet i Skåne föreslår följande åtgärder för en mer hållbar plastanvändning inom Region Skåne:

  • Sluta upphandla produkter med mikroplast
  • Kartlägga mängden engångsartiklar i regionens verksamheter, ta fram en åtgärdsplan för att minska detta och byta ut till andra material än plast
  • Avsätta resurser i 2019 års budget för strandstädning och förebyggande åtgärder mot nedskräpning vid hav, sjöar och vattendrag
  • Genomföra fler innovationsupphandlingar med nya hållbara material för att ersätta engångsprodukter som skoskydd och plastmuggar
  • Utreda var vårt plastavfall hamnar och hur återvinningen kan förbättras
  • Se över tvätteriets system så att mikroplaster från textilier fångas upp innan vattnet släpps ut i avloppet
  • Satsa på mer regional samverkan om vattenfrågor med fokus på plastföroreningar av dagvatten, vattendrag, sjöar och havet i syfte att öka kunskap och minska föroreningar.

Vi startar också #plastkamp. Där hoppas vi att skåningar ska kunna dela med sig av sina bästa tips för en vardag med mindre plast.

– Plastkamp handlar om både stora och mindre steg. Om alltifrån att minska den egna användningen av plast till att öka återvinningen. I dag används runt hälften av plastproduktionen för engångsartiklar. Det är inte rimligt. Varje skåning kan bidra på sitt sätt och som politiker kan vi driva på förändring, säger Dolores Öhman.

Deltagande i opinionsundersökningen skedde via en onlineundersökning som gick ut i en riksrepresentativ telefonrekryterad panel, Norstats guldpanel, under perioden 12-23 oktober 2017. Totalt deltog 2002 individer i Region Skåne i åldern 17 år och uppåt. Frågorna löd: ”Är du orolig för hur mängden plast i vår vardag påverkar vår natur och våra hav?” Samt ”Anser du att det behövs fler insatser för att säkerställa skåningarnas tillgång till rent vatten?”

FAKTA/
Plast finns idag närvarande i det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Exempelvis i madrassen i sängen, tyget i dina kläder, matförpackningar, medicinsk utrustning och i barnens leksaker. Men plastens flexibilitet och många användningsområden har tyvärr en baksida: Plasten förstör för djur och natur och kemikalierna i plast kan vara skadliga för både människor och miljö.

I genomsnitt använder en person i Europa 98 kilo plast per år. Runt 60 procent av alla plastförpackningar kastas i soptunnan. En stor del av plasten hamnar så småningom i haven. Plasten sjunker till botten och bryts mycket långsamt ner till små mikroplaster som inte går att se med blotta ögat. Mikroplaster suger åt sig kemikalier och tas upp i våra kroppar och naturens kretslopp när de sprids genom luft och i vatten. Även större plastbitar som brutits ner i naturen är ett problem för djuren. Djur och fåglar misstar plastbitarna för mat vilket får stora konsekvenser för till exempel deras andning och matsmältning.


För kommentarer, kontakta
Dolores Öhman, regionråd (MP)
Telefon: 072-597 25 97

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida