Skip to main content

Regeringen räddar Region Skåne - storsatsar mot den psykiska ohälsan

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 15:09 CEST

Miljöpartiet i Region Skåne välkomnar den satsning på den svenska hälso- och sjukvården som regeringen idag presenterat. Arbetet mot den psykiska ohälsan i Skåne tillförs 154 miljoner kronor. ”De här pengarna är väldigt viktiga för den skånska psykiatrin”, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Miljöpartiet i Region Skåne har reagerat med bestörtning på den budget som Alliansstyret igår drev igenom i regionfullmäktige. Genom att bland annat fördubbla effektiviseringskravet och helt skrota den extra ersättning verksamheterna får för att möta en både växande och åldrande befolkning tvingas psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden att spara 100 miljoner kronor.

Därför är det extra glädjande att regeringen med Miljöpartiet idag beslutade att storsatsa mot den psykiska ohälsan. Sammanlagt går 1,7 miljarder kronor till Sveriges regioner och kommuner för att motverka den psykiska ohälsan. Region Skåne och de skånska kommunerna tilldelas 154 miljoner kronor.

– Den budget som Alliansen drivit igenom i Region Skåne är ett svek mot både patienter och personal. Det gör på ont på riktigt att styret inte förstår konsekvenserna. Men därför känns det bra att regeringen nu gör de satsningar som Alliansen i Region Skåne inte velat göra, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

– Det här är pengar som ska gå till att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och till att förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga. Dessutom får ungdomsmottagningarna extra medel. Arbetet mot den psykiska ohälsan måste ske på bred front och på många nivåer.

Sammanlagt får Skåne 993 miljoner kronor för att stärka hälso- och sjukvården. I paketet finns satsningar på primärvården, för att korta köerna och förbättra villkoren för medarbetarna.

– Det här är pengar som kommer att göra skillnad. Region Skåne kan satsa på sina medarbetare och cancervården får extra resurser, säger Mätta Ivarsson.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Se hur mycket Skåne för inom varje område här.

För mer information, kontakta:

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, telefon: 072 – 552 51 08

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida