Skip to main content

Sex av tio tycker att Skånes stränder blivit skräpigare

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2018 07:45 CEST

En majoritet av de bosatta i Skåne anser att det blivit skräpigare på de skånska stränderna. Det visar en opinionsundersökning som Miljöpartiet de gröna låtit analysföretaget GfK Norm genomföra. På vissa stränder är hela 80 procent av skräpet av plast som hotar det marina livet.

Det blir allt skräpigare på de skånska stränderna. Det tycker i alla fall en majoritet av de tillfrågade i en ny opinionsundersökning från Miljöpartiet i Region Skåne. Av drygt 2 000 slumpmässigt utvalda personer bosatta i Skåne svarar nästan var femte person, eller 17 procent, att de upplever att det blivit mycket mer skräp på Skånes stränder idag jämfört med för tio år sedan. 42 procent upplever att det är mer skräp och endast fem procent tycker att det är mindre skräp.

– Nedskräpningen av våra stränder blir ett allt större problem. Det här är inte bara en fråga om hur vi människor upplever badet eller strandutflykten, för många djur är det en fråga om överlevnad, säger Thomas Hansson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden och en av Miljöpartiets toppkandidater i regionvalet.

Det absolut vanligaste skräpet på de skånska stränderna är olika plastartiklar. Efter vinterstormarna förra året hittade organisationen Håll Sverige rent över 500 skräpartiklar per 100 meter strand på Järavallen mellan Landskrona och Löddeköpinge. 80 procent var av plast. På stranden i Mälarhusen på Österlen var 67,3 procent av skräpet av plast och i Nybrostrand utanför Ystad 56,9 procent.

– Idag dumpas plast motsvarande en fullastad sopbil i världens hav – varje minut. Även i Östersjön och Öresund hittas väldigt mycket plast. Många djur misstar plasten för föda eller fastnar i spökgarn och kan då gå en plågsam död till mötes, säger Angela Everbäck, ordförande för demokratiberedningen och en av toppkandidaterna för Miljöpartiet i regionvalet.

Att just plastskräp blir ett allt större problem bekräftas av de undersökningar som genomförts i Östersjön och Öresund. När den danska miljöorganisationen Plastic Change mätte mängden plast i Öresund hittades upp till 7 000 plastpartiklar per kvadratkilometer i vattnet norr om Köpenhamn. I skärgården utanför Stockholm har forskare hittat lika mycket mikroplaster som utanför Kalifornien och när forskare undersökte sillar utanför Bornholm hittades mikroplaster i var femte fisk.

Miljöpartiet i Region Skåne kräver nu krafttag mot plastnedskräpningen. Med Miljöpartiet i regeringen satsas drygt 2,1 miljarder på renare hav under tre år, men även på regional nivå krävs åtgärder. Därför vill Miljöpartiet i Region Skåne:

  • Ta krafttag mot nedskräpningen av Skånes stränder genom ökat samarbete med föreningar och kustkommuner som genomför strandstädning.
  • Minska plastanvändningen i hela Skåne. Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, inom Region Skånes verksamheter ska ersättas med produkter i miljövänligare material där det är möjligt. Region Skåne ska ta på sig ledartröjan för att få andra aktörer att också minska sitt plastberoende.
  • Införa köpstopp av rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster i Region Skånes verksamheter.
  • Skydda det marina livet genom att skapa ett marint naturreservat i Öresund och ett marint Natura 2000-område i Hanöbukten.
  • Minska utsläppen av läkemedel från regionens sjukhus och satsa på ny teknik på vattenreningsverken.
  • Skapa fler möjligheter att samla in och återvinna spökgarn och uttjänta fiskeredskap.
  • Öka kunskapen kring de utmaningar vi står inför genom att satsa på Marint centrum i Simrishamn och ta initiativ till ett marint centrum på Näset.

FAKTA

Deltagande i opinionsundersökningen skedde via en onlineundersökning av Gfk Norm som gick ut i en riksrepresentativ telefonrekryterad panel, Norstats guldpanel, under perioden 22- 30 maj 2018. Totalt deltog 2002 individer i Skåne i åldern 18 år och uppåt. Frågan löd: ”Hur upplever du mängden skräp på Skånes stränder idag jämfört med för tio år sedan?”, med svarsalternativen ”Mycket mer skräp”, ”Mer skräp”, ”Varken mer eller mindre skräp”, ”Mindre skräp” och ”Mycket mindre skräp”. 17 procent svarade ”mycket mer skräp”, 42 procent ”mer skräp”, 35 procent ”varken mer eller mindre” och 5 procent ”mindre skräp”. Noll procent svarade ”mycket mindre skräp.”

Hösten 2017 genomförde Miljöpartiet en liknande opinionsundersökning, där de tillfrågade fick svara på frågan ”Är du orolig för hur mängden plast i vår vardag påverkar vår natur och våra hav?” I den undersökningen svarade 31 procent att de är mycket oroliga och 48 procent att de är ganska oroliga.

För kommentarer, kontakta:

Thomas Hansson, Simrishamn, nummer 2 på Miljöpartiets regionlista, telefon 0709 – 47 26 77

Angela Everbäck, Vellinge, nummer 3 på Miljöpartiets regionlista, telefon 0709 – 53 70 69

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida