Skip to main content

Skånsk idrott och kampen mot narkotikan drabbas av Alliansens nedskärningar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 14:55 CET

Alliansstyret i Region Skåne drar ner på stödet till skånsk idrott och minskar samtidigt de ekonomiska bidragen till föreningar som arbetar mot spelberoende och narkotikamissbruk. Miljöpartiet vänder sig mot beslutet som idag togs av regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i januari att minska föreningsstödet till idéburna organisationer från 14,5 miljoner kronor till 13,5 miljoner. På nämndens sammanträde idag beslutades hur de sänkta bidragen ska fördelas. Sju av åtta föreningar som fick bidrag förra året får i år sänkt ekonomiskt stöd. Bland de föreningar som drabbas finns Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö, Skånes nykterhetsförbund och Spelberoendes förening.

– Det här är organisationer som gör väldigt stora insatser för att stötta människor och familjer med olika typer av missbruk. Region Skåne har mycket att vinna på att samarbeta med den idéburna sektorn, men då måste stödet tvärtom öka, säger Thomas Hansson, vice ordförande i folkhälsoberedningen och ledamot i regionala utvecklingsnämnden för Miljöpartiet.

Kraftigast neddragning drabbas Skånes idrottsförbund av – från 12,7 miljoner kronor förra året till 11,5 miljoner i år.

– Det är tydligt att Alliansen prioriterar ner det förebyggande folkhälsoarbetet, men för att skapa en hållbar framtida vård måste vi satsa mer på att få barn, unga och vuxna att röra på sig mer. Det är svårt att se logiken i det här beslutet, säger Thomas Hansson.

Miljöpartiet vill därför se ett ökat samarbete mellan Region Skåne och den idéburna sektorn och har dessutom föreslagit en fördubbling av medlen till folkhälsoarbetet.

– Det här är den stora skiljelinjen mellan oss och Alliansen. När de skär ner på det förebyggande arbetet vill vi öka stödet. Bättre folkhälsa leder till att människor mår bättre samtidigt som trycket på vården kan minska. Det vinner vi alla på, säger Thomas Hansson.

Den enda föreningen som får ökat stöd är Barnens rätt i samhället, Bris.

– Det är en av få ljusglimtar i det här beslutet och något som förhoppningsvis hjälper ännu fler utsatta barn. Men alla de här föreningarna hade behövt ökat stöd, säger Thomas Hansson.


För mer information, kontakta:

Thomas Hansson, vice ordförande folkhälsoberedningen och ledamot i regionala utvecklingsnämnden
telefon: 0709 – 47 26 77

För bilder: https://www.mynewsdesk.com/se/miljoepartiet-de-groena-i-skaane/latest_media/tag/thomas-hansson

Så fördelas föreningsstödet till den idéburna sektorn:

Friluftsfrämjandet region syd: 245 000 kronor  (2018: 270 000)

Föräldraföreningen mot narkotika Malmö: 180 000 kronor (2018: 200 000)

Skånes idrottsförbund: 11 500 000 kronor (2018: 12 700 000)

Skånes nykterhetsförbund: 590 000 kronor (2018: 650 000)

Spelberoendes förening: 400 000 kronor (2018: 450 000)

Verdandi Skåne: 35 000 kronor (2018: 40 000)

Skånes föreningar: 70 000 kronor (2018: 75 000)

Barnens rätt i samhället, Bris: 450 000 kronor (2018: 285 000)

Handlingarna går att läsa här

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida