Skip to main content

Skånskt regionråd på topplista

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 07:39 CEST

När Dagens Medicin för 19:e året i rad listar landets viktigaste personer inom sjukvården finns miljöpartiets regionråd Anders Åkesson med på listan.

Varje år med start 1996 har Dagens Medicin publicerat en lista över de 100 personer som har mest makt över svensk sjukvård. En av dem är Anders Åkesson, regionråd med ansvar för sjuk - och tandvård i Region Skåne.

- Vårt parti är med och styr 17 av 21 landsting. Tillsammans med mina partikollegor ska jag fortsätta driva frågan om god tillgänglighet i vården. Det sker genom en stärkt vårdgaranti samt ökade resurser till primärvården och psykiatrin, säger Anders Åkesson.

Anders Åkesson är också utbildad sjuksköterska vilket han tror underlättar arbetet som regionråd med det speciella sjukvårdsansvar han har.

- Då och då hoppar jag in och gör ett pass på något av de skånska sjukhusen. På så vis håller jag mig väl uppdaterad om hur fotarbetet fungerar, något jag sedan tar med mig in i politiken. Min förhoppning är att miljöpartiet ska uppfattas som att vi står för en vårdpolitik som är väl förankrad i verkligheten, säger Anders Åkesson.

Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med drygt 40 makthavare. De har fått bedöma vilka personer som har stärkt sitt inflytande och vilka som har tappat i makt. Utifrån detta har redaktionen sedan gjort en samlad bedömning och skapat årets lista.

Läs hela listan här: dagensmedicin.se

Kontakt:

Anders Åkesson (MP)

Regionråd i Region Skåne med sjukvårds - och tandvårdsansvar

anders.akesson@mp.se

Tele 0705-173286

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida