Skip to main content

Stöd till biogas välkomnas av Miljöpartiet i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2018 09:07 CEST

Regeringens besked om en förstärkning av stödet med ytterligare 270 miljoner kronor, utöver dagens 60 miljoner kronor under innevarande år, välkomnas av ledande miljöpartister i Region Skåne. Skåne är en ledande biogasregion och utgör en femtedel av den totala svenska produktionen. Många skånska aktörer har kämpat för den förstärkning som regeringen nu levererar.

Region Skånes mål är att hela Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. För att nå målet samarbetar Region Skåne med kommuner, länsstyrelsen, företag och ideella organisationer. En viktig del av omställningen till ett hållbart Skåne handlar om att öka produktionen och användningen av biogas. Biogasen är förnybar, del av den cirkulära ekonomin och bidrar till ett starkare skånskt näringsliv. Region Skåne leder arbetet med Skånes färdplan för biogas som är en avsiktsförklaring som undertecknats av närmare 70 aktörer i Skåne för att gemensamt främja produktion, distribution och användning av biogas. En viktig del av Region Skånes arbete är att påverka den nationella nivån för att både lösa den kortsiktiga fortlevnaden för den skånska biogasen och hitta långsiktiga spelregler som främjar biogasens konkurrenskraft.

Miljöpartiet i Region Skåne prioriterar biogasfrågan. Bland annat har ansvarigt regionsråd Mätta Ivarsson uppmärksammat frågan på ett riksdagsseminarium och i Almedalen. Tillsammans med företrädare för sju andra regioner har Ivarsson skickat brev till regeringen där det efterfrågas att stödet till biogasen utvecklas. Regeringens besked om en förstärkning av stödet med ytterligare 270 miljoner kronor, från dagens 60 miljoner kronor, under innevarande år välkomnas av ledande miljöpartister i Region Skåne.

Bidrar till klimatomställningen
– Äntligen! Många aktörer från Skåne har kämpat för att få till ett liknande stöd. Regeringens förslag ligger helt i linje med vad vi från Skånes färdplan för biogas har efterfrågat i form av omedelbara åtgärder. Detta stärker de skånska biogasproducenternas konkurrenskraft på den internationella marknaden, säger Mätta Ivarsson (MP), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Denna satsning är viktig för Skånes utveckling och möjlighet att bli ledande i klimatomställningen, samtidigt som jag hoppas att det säkrar befintliga biogasanläggningar och ger kraft till nya, säger Anders Åkesson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och riksdagskandidat.

För mer information, kontakta:
Mätta Ivarsson, regionråd, telefon 072 - 552 51 08
Anders Åkesson, regionråd, telefon 044 - 309 32 86

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida