Skip to main content

NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 07:30 CEST

Mitt Liv startar samarbete med NCC som första företag inom bygg branschen. Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete inletts i samtliga tre orter där Mitt Liv har verksamhet, Stockholm, Göteborg och Linköping/Norrköping. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa.

– Mångfaldsfrågor är viktiga för NCC, både ur ett medmänskligt perspektiv och för företagets konkurrenskraft. Tillsammans med Mitt Liv hjälper vi människor att komma in på arbetsmarknaden. Mångfald driver utveckling och skapar affärsnytta så mentorskapet är givande åt båda håll, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.

NCC är med redan vid starten av mentorprogrammet i september och NCC bidrar med tio mentorer från affärsområdet Construction Sverige. Mentorskapet bygger på ett ömsesidigt lärande. Dels ska adepterna få hjälp att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, dels ska mentorerna och de företag de kommer ifrån i sin tur få tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp till det egna mångfaldsarbetet.

– Vi på Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja samarbete med NCC. Som första företag från byggbranschen visar nu NCC vägen för ett ökat fokus på mångfaldsarbete inom byggsektorn. I ett första skede lägger NCC fokus på mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om mångfald men även vidga sina perspektiv och bistå till en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. NCC:s vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete, säger Henrietta Bean, ansvarig för Mitt Liv Stockholm.

"Mitt Livs vision är att vara en drivande aktör som skapar ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter utländsk erfarenhet och kompetens. Mitt Liv arbetar för ökad mångfald & integration på den svenska arbetsmarknaden och riktar sig både till de som vill in på arbetsmarknaden (personer med utländsk bakgrund) och de som söker kompetens (företag & organisationer som ser värdet och nyttan med mångfald). Mitt Liv grundades 2008 och samarbetar idag med 28 stora bolag i frågor som rör mångfald & konkurrenskraft. Mitt Liv driver årligen kurs- och mentorprogram för över 300 mentorer & adepter i Stockholm, Göteborg och Östergötland." 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy